Pri Sv. Juriju ob Ščavnici bodo gradili vrtec s štirimi oddelki

Svetniki in svetnici so na peti izredni seji potrdili proračun za leto 2020

Branko Košti, sreda, 15. julij 2020 ob 16:481
5. izredna seja OS Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

5. izredna seja OS Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Svetniki in svetnice OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici so na 5. izredni seji OS, ki je bila skoraj v celoti namenjena razpravi o Predlogu proračuna za leto 2020, v torek, 14. julija, proračun končno soglasno sprejeli. K temu je v veliki meri prispevalo dejstvo, da se je iztekal skrajni rok za oddajo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev po 23. členu ZFO-1, v višini 146.314,00 evrov, za nadaljevanje projekta Nadgradnja vodovoda sistema C – II. faza in drugih pomembnih investicij. Zadnji rok za oddajo vloge je bil datum 15. 7. 2020, pogoj za pridobitev sredstev pa je bil tudi potrjen proračun za tekoče leto.

Na Predlog proračuna za leto 2010 so bili vloženi številni amandmaji župana in svetnikov, najodločilnejši za proračun je bil amandma svetnic Valentine Marinič in Slavice Trstenjak ter svetnikov Mirka Ljubeca, Ivana Frasa, Branka Domajnka, Srečka Hecla in Darka Trbuca, s katerim so predlagali, da se v proračun vnese postavka izgradnja vrtca Sonček s štirimi igralnicami, iz številnih razprav znan kot Varianta 1 in tudi kot Ostanova varianta, (ker jo je projektiral Arhitekturni atelje Ostan – Pavlin), iz predloga pa izloči Varianta 2 (vrtec s petimi igralnicami, kuhinjo in spremljajočimi objekti), ki jo vztrajno zagovarja župan Anton Slana.

Po daljši, za razliko od nekaterih prejšnjih sej dokaj strpni razpravi, so svetniki s šestimi glasovi za in štirimi proti, amandma potrdili in s tem odločili, da se bo v Sv. Juriju gradil vrtec s štirimi igralnicami.

V nadaljevanju so svetniki in svetnici soglasno potrdili Odlok o proračunu za leto 2020 in podali soglasje k imenovanju Marka Kranerja za ravnatelja OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici.Več v Politika