Predlog, da bi se pokrajine imenovale po slovenskih mestih

Ljutomer tako ne bi bil v Pomurski, Prekmursko-prleški, Prleško-prekmurski, ... pokrajini pač pa v Murskosoboški pokrajini

Prlekija-on.net, torek, 21. julij 2020 ob 08:241
Pokrajine bi se po zadnjem predlogu imenovale po slovenskih mestih

Pokrajine bi se po zadnjem predlogu imenovale po slovenskih mestih

V Sloveniji v zadnjem letu poteka vnovični poizkus ustanavljanja pokrajin. Po zadnjem osnutku je Prlekija bila razdeljena v Štajersko in Pomursko pokrajino. A po zadnjem predlogu bi se naj imena pokrajin poimenovala po največjem mestu znotraj posamezne enote. Tako pokrajin ne bi imenovali po porečjih, po nekdanjih avstro-ogrskih administrativnih enotah ali drugih skovankah, kot so Prekmursko-prleška pokrajina in podobno, pač pa bi se po novem predlogu Pomurska pokrajina imenovala Murskosoboška pokrajina, Štajerska pokrajina Mariborska pokrajina, itd.

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen (KSZI), ki jo je ustanovila Vlada Republike Slovenije z namenom usmerjanja in usklajevanja dela na področju standardizacije zemljepisnih imen v Republiki Sloveniji, je glede na pospešene dejavnosti za ustanovitev pokrajin v Sloveniji, pregledala predlagano teritorialno členitev Slovenije na pokrajine ter pripravila mnenje glede imen pokrajin.

Štajerska in Pomurska pokrajina po zadnjem osnutku

Po zadnjem osnutku Prlekija razdeljena v Štajersko in Pomursko pokrajino


Kot so ob tem zapisali pri KSZI, je komisija v preteklosti že večkrat razpravljala o problematiki poimenovanja regionalnih enot Slovenije na različnih ravneh in tudi sklenila, da je najustrezneje, če se regionalne enote sistematično poimenujejo po imenu največjega naselja znotraj posamezne regionalne enote. "Predlagani sistematični in enotni kriterij je namreč neodvisen od kakršnekoli delitve Slovenije oziroma kakršnegakoli števila enot", pojasnjujejo, zato komisija predlaga naslednja imena pokrajin:

Predlog imen pokrajin
Predlog imen pokrajin, vir: pokrajine.si

Tako bi recimo Koroško-šaleška pokrajina postala Velenjska pokrajina, Osrednjeslovenska Ljubljanska, Primorsko-notranjska Koprska, Zasavsko-posavska Trboveljska, Pomurska Murskosoboška, Štajerska Mariborska pokrajina, itd. Mariborska in ljubljanska občina, obe pokrajini s posebnim statusom, bi ostali imenski izjemi.

"Upoštevanje strokovnega mnenja Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen pri končni odločitvi glede imen slovenskih pokrajin bo zagotovilo enovito poimenovanje pokrajin, ki hkrati tudi presega ponekod nejasno oziroma dvoumno poimenovanje," še je ob tem zapisal dr. Matjaž Geršič, predsednik komisije.

Pokrajine
Predlog razdelitve pokrajin, vir: Osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ (4. oktober 2019), Drobne, 2019