Vlada zvišala trošarino za bencin

S spremembo zneskov trošarin se cene glavnih dveh energentov ne bodo zvišale in bodo še vedno znašale 1 evro/liter.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 27. julij 2020 ob 19:23
Cene glavnih dveh energentov bo še naprej 1 evro na liter

Cene glavnih dveh energentov bo še naprej 1 evro na liter

Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 28. julija 2020.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

S predloženo uredbo se spreminja trošarina, in sicer se za bencine zviša z 0,37987 evra/liter na 0,38051 evra/l oziroma za 0,00064 evra/liter, za plinsko olje za pogon pa zniža z 0,34663 evra/l na 0,34523 evra/l oziroma za 0,00140 evra/liter.

S spremembo zneskov trošarin se cene glavnih dveh energentov ne bodo zvišale in bodo še vedno znašale 1 evro/liter.