Nova kolesarska trasa skozi 13 pomurskih občin

Projekt trase kolesarske poti je ocenjen na 1.8 milijona evrov

Prlekija-on.net, torek, 22. marec 2011 ob 13:063
Pomurski župani in županja

Pomurski župani in županja

Včeraj je 13 pomurskih županov in županja podpisalo sporazum o skupnem poteku trase kolesarske poti na območju porečja reke Mure. Kolesarska pot ob levem in desnem bregu Mure naj bi bil kot temelj za splošni razvoj kolesarskega turizma v Pomurju in priložnost za potencialne domače regijske in ostale investitorje.

Projekt trase kolesarske poti, ki v okviru projekta Mura-Drava.Bike, na slovenski strani vključuje pomursko in podravsko regijo, na hrvaški pa medžimursko in varaždinsko regijo, je ocenjen na 1.78 milijona evrov. Potekala bo skozi 13. pomurskih občin: Apače, Gornja Radgona, Radenci, Tišina, Murska Sobota, Beltinci, Veržej, Križevci, Ljutomer, Črenšovci, Razkrižje, Velika Polana in Lendava. Določitev trase je plod trdega in usklajenega dela RRA Mure, kot vodilnega partnerja projekta, ter vseh vključenih občin in županov in pomeni ključno podlago za uspešno izvedbo projekta, ki bo priložnost tudi za potencialne domače regijske in ostale investitorje, kakor tudi za obstoječe ponudnike produktov in storitev. Financiran bo iz IPA Slovenija – Hrvaška, virov Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, del denarja pa bodo zagotavljali tudi partnerji projekta.

Čezmejne regije Slovenije in Hrvaške so povezane z reko Muro in Dravo. Projekt Mura-Drava.Bike bo vzpostavil čezmejno  kolesarsko turistično destinacijo, prepoznavno v širšem evropskem prostoru ter razvil več čezmejnih turističnih produktov, ki vključujejo tako naravne in kulturne vire, kakor tudi turistično ponudbo na podeželju. Vzpostavljena bo rekreacijska infrastruktura (urejena in označena kolesarska pot), ki bo povečala dohodke iz turizma (število nočitev in potrošnjo lokalnih turistov). Izvedeno bo usposabljanje za turistične delavce in turistične ponudnike, kot ključnih akterjev razvoja turistične destinacije in tistih, ki bodo generirali ustvarjanje dodane vrednosti in novih delovnih mest. Posebna pozornost bo posvečena vzpostavljanju razmerja med promoviranjem naravnih vrednot in varovanju le-teh. Turistična destinacija bo izkoristila prepoznavnost obstoječih poti (Murradweg, Drauradweg) in navezavo na dravsko in donavsko pot, istočasno pa izvedla številne aktivnosti za učinkovito trženje kolesarske poti.