V Beltincih »zapela« mlatilnica iz leta 1935

V beltinskem parku so kolo časa zavrteli za nekaj desetletij nazaj – prikazali so mlatitev pšeničnega klasja z mlatilnico staro kar 85 let

Prlekija-on.net, torek, 4. avgust 2020 ob 21:51
Mlatitev pšeničnega klasja v Beltincih

Mlatitev pšeničnega klasja v Beltincih

Žetev zlatega pšeničnega klasja, ki je bila letos ob sicer slabem vremenu še kar dobra, je v deželi ob Muri že končana in je zrnje že večinoma v kaščah. Večji del pšenice so poželi kombajni, kmetije in tržni pridelovalci pa so pšenico odpeljali na bližnja odkupna mesta. Letos so pri prodaji pšenice kratko spet potegnili kmetje in pridelovalci, saj so za tono prodane pšenice dobili manj kot lansko leto.

Da pa spomin na nekdanje čase v času žetve ne bi šel v pozabo, se je Klub ljubiteljev stare kmetijske tehnike in ostale tehnike Pomurja s sedežem v Beltincih odločil, da obudi in prikaže ročno žetev pšeničnega klasja in mlatitev požete pšenice s staro mlatilnico iz leta 1935, nemške izdelave. Člani kluba so nekaj dni pred mlatitvijo na bližnji njivi pri Beltincih, ki je last Ivana Zadravca, ročno, s kosami poželi nekaj arov njive s pšenico. To so nato zložili v križe in jih naložili na lesen voz. Prikaz mlatitve z mlatilnico iz leta 1935 pa so člani kluba na slikovit način prikazali v beltinskem parku ob gradu iz 13. stoletja. Mlatilnico je poganjal starodobni traktor iz leta 1937, nemške izdelave.

Prvi zametki ustanovitve Kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja so se pred 15-imi leti začeli na Biotehniški šoli v Rakičanu z željo po ohranitvi stare kmetijske tehnike in prikazom žetve in mlatitve na stari način. Na Biotehniški šoli v Rakičanu so se z določenimi opravili sicer začeli že nekaj let prej. Pred leti se je sedež kluba prenesel v Beltince.

Na letošnjem prikazu mlatitve na stari način so sodelovali člani Kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja, v sodelovanju z Biotehniško šolo Rakičan. Šlo je za nepozaben dogodek, ki se bo prav gotovo zapisal v spominsko knjigo kluba, s poudarkom na tem, kako so nekoč naši predniki za preživetje družine napolnili kašče, da potem čez leto družina ni bila lačna. Gospodinje so v krušni peči pekle domači kruh in pridelovale druge mlevske izdelke. Kruh je bil nekoč v družini zelo cenjen in spoštljiv, nobena skorjica kruha se ni smela zavreči.

Prav gotovo je mlatitev na stari način v beltinski park privabila številne obiskovalce, ki so si dogodek z velikim zanimanjem ogledal. Preden je zapela mlatilnica, je gospodar Ivan Zadravec, predsednik Kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja, na mlatitev na starodobni način povabil člane kluba in vsak je dobil določeno delo, ki ga je moral opraviti. Pri mlatitvi so uporabljali stare lesene vile, grablje, košaro pleteno iz šibja, vreče iz lanu, ponjavo in srp. Snope je na mlatilnico z vilami metal Stanko Srša, Cvetka Zadravec pa je bila pri plevah. Na mlatilnici je bil glavni »mašinister« Ivan Zadravec, pomagal pa mu je Jože Mesarič. Pri platnenih vrečah, kamor je tekla pšenica, je bil Jože Horvat. Slama se je odnašala, v kopico pa sta jo zlagala Štefan Zadravec in Štefan Smej. Ves čas mlatitve je članica Joža skrbela, da delavci niso bili žejni. Vso slamo so naložili na leseni voz in ga odpeljali domov za steljo za živino. Ob koncu je sledila malica z bogračem, ki so ga skuhali v grajskem stolpu Vučina. Ob tej priložnosti so na prireditvenem prostoru razstavili staro leseno kmetijsko tehniko. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi stare starodobne avtomobile, kolesa in kolesa z motorjem. Kot gostje pa so se dogodka udeležili člani pobratenih društev iz Miklavža pri Ormožu in kluba za ohranjanje tehnične dediščine Steyr klub Kog, ki so se pripeljali s starodobnimi traktorji.

Na mlatitvi so pridelali kar nekaj kilogramov kvalitetnega zrnja, ki ga bodo odpeljali v bližnji mlin in ga predelali v pšenično moko. Ko bo prišla priložnost, se bodo člani kluba sedli za skupno mizo in poskusili pečen kruh iz pridelane moke, pečen v krušni peči. Z ohranjanjem starih kmečkih opravil in tradicije tako Klub ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja kaže ljubezen in spoštovanje do kmečke zgodovine. Organizator si prizadeva, da bi še naprej ohranjali in negovali to staro kmečko opravilo in bi drugo leto spet prikazali mlatitev na stari način.

Jože Žerdin