Nevladniki za ozaveščanje javnih uslužbencev

Prlekija-on.net, sreda, 23. marec 2011 ob 21:201
Nevladniki za ozaveščanje javnih uslužbencev

Nevladniki za ozaveščanje javnih uslužbencev

Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti ZDRAVA POT v letu 2011, ki je proglašeno za leto prostovoljstva, izvaja projekt »Znanje za sodelovanje in promocijo prostovoljstva«. Izvajanje projekta v celoti financira Ministrstvo za javno upravo, saj so ciljna skupina sodelujočih v projektu uslužbenci javnih uprav in ustanov s katerimi se Nevladne organizacije srečujemo v posameznih lokalnih okoljih.
Zaradi prešibkega poznavanja sistemske ureditve NVO in posameznih področij delovanja, v projektu sodelujejo  motivirani javni uslužbenci, ki bodo s pridobljenimi specifičnimi znanji, kot (opolnomočeni) prostovoljci prispevali h kvalitetnejšemu in enakovrednemu sodelovanju , boljši prepoznavnosti NVO v lokalnih skupnostih in pristnejšemu sodelovanju, kar bo zagotovo vplivalo tudi h kvalitetnejšemu zadovoljevanju potreb in interesov prebivalcev v posameznih okoljih.

Poleg promocije in osveščanja širše javnosti o pomembnosti nevladnega sektorja v naši družbi, je končni cilj projekta promocija prostovoljstva med zaposlenimi v javnih službah, ki s svojim delovanjem na posameznih področjih pomembno vplivajo na kreiranje in sprejemanje politik v lokalnih skupnostih. V projekt bo vključenih 15 javnih uslužbencev iz podravske, koroške in pomurske regije. Vsi, ki bi želeli sodelovati nas lahko kontaktirate na tel. številko 031 600 210 ali na e-mail: drustvo.zdrava.pot@siol.net

PR