Mlade v Ormožu bodo spodbujali k aktivnejšemu vključevanju v družbo

Z operacijo Mladi Ormož, ki se izvaja od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021, se želi mlade spodbuditi k doseganju veščin, kompetenc, znanj in izkušenj, na podlagi katerih bodo lahko bolj samostojno živeli in delovali.

Prlekija-on.net, četrtek, 13. avgust 2020 ob 13:231
Predstavitev operacije Mladi Ormož

Predstavitev operacije Mladi Ormož

V četrtek, 13. avgusta, so v Mladinskem centru Ormož izpeljali novinarsko konferenco v zvezi z operacijo Mladi Ormož. Operacija je podpora projektom aktivnega vključevanja mladih v družbo. Financirana je s strani LAS UE Ormož, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Državnega proračuna za kohezijsko politiko. Vodilni partner je Ljudska univerza Ormož, sodelujoči partner pa Mrežni podjetniški inkubator Ormož.

Z operacijo, ki se izvaja od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021, se želi mlade spodbuditi k doseganju veščin, kompetenc, znanj in izkušenj, na podlagi katerih bodo lahko bolj samostojno živeli in delovali.

Skozi operacijo se bo oblikovala strategija za mlade v občini Ormož, mladim katerih poklicna pot še ni začrtana se bodo praktično predstavili poklici na celotnem področju LAS Upravne enote Ormož, izvajale se bodo delavnice za mlade »Kako do lastnega posla« in organiziran bo večji dogodek za mlade, na katerem se bodo s svojimi izdelki in ponudbo predstavili lokalni podjetniki.

Cilji operacije:

  • ureditev mladinskega sektorja
  • nadgradnja in kontinuirano izvajanje mladinskega dela in mladinske politike
  • razvoj in povezovanje mladinskih organizacij
  • večje vključevanje mladih na trg dela
  • večanje zaposljivosti mladih (izobraževanje, ozaveščanje, informiranje)
  • vključevanje ranljivih skupin mladih
  • večja avtonomija mladih
  • izboljšanje kakovosti življenja mladih
  • zmanjšanje brezposelnosti
  • generiranje podjetniških idej v lokalnem okolju