Po predlogu novega zakona necepljenih otrok ne bo možno vpisati v vrtec

Predlog Zakona o nalezljivih bolezni vključuje tudi omejitve za otroke, ki niso cepljeni v skladu s programom cepljenja.

Prlekija-on.net, petek, 21. avgust 2020 ob 16:09
Cepljenje

Cepljenje

Minister za zdravje Tomaž Gantar je skupaj z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglar Kraljem in vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za dolgotrajno oskrbo mag. Klavdijo Kobal Straus predstavil predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in Zakona o nalezljivih boleznih. Predlog Zakona o nalezljivih boleznih je predstavila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje dr. Tina Bregant.

Minister za zdravje je pri predstavitvi predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo izpostavil: "Predlog zakona celostno rešuje nov steber socialne varnosti dolgotrajne oskrbe. V javno obravnavo je bil skladno z dogovorom na posvetu predsednika države poslan konec poletja. V predlogu zakona se predvideva 100 % kritje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V javni obravnavi bo 45 dni." Minister je povabil vse deležnike, da sodelujejo v javni razpravi.

Vršilka dolžnosti generalnega direktorja direktorata za dolgotrajno oskrbo mag. Klavdija Kobal Straus je pojasnila, da predlog zakona nadgrajuje že obstoječe rešitve s ciljem celostne oskrbe uporabnika storitve ter krepi obstoječe rešitve institucionalnega varstva in pomembno izboljšuje dostopnost do oskrbe na domu. Vzpostavlja se torej sistem, ki je usmerjen v uporabnika. Predlog zakona pa predvsem omogoča izbiro, tudi tistim, ki v obdobju, ko postanejo odvisni od pomoči druge osebe, želijo ostati doma.

V predlogu bolj natančno definirani postopki v zvezi z določitvijo ukrepa karantene

Predlog Zakona o nalezljivih boleznih je predstavila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje dr. Tina Bregant, ki je pojasnila: "V predlogu zakona urejamo nekatere pomanjkljivosti sedanje ureditve, ki onemogočajo hiter in učinkovit odziv na nove nalezljive bolezni in okužbe. Na podlagi izkušenj na novo urejamo ukrep karantene ter cepljenje, ki je eden od najpomembnejših, varnih in učinkovitih javnozdravstvenih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni."

V predlogu Zakona o nalezljivih bolezni so bolj natančno definirani postopki v zvezi z določitvijo ukrepa karantene. Karantena se lahko kot ukrep določi v obliki karantene na domu po tesnem stiku z okuženo osebo, po prihodu iz območij, kjer obstaja visoko tveganje za okužbo ali pa se delno ali v celoti omeji svobodo gibanja in prepreči stik z drugimi osebami, ki pride v poštev le v primeru izredno hudih nalezljivih bolezni, kot so kuga ali hemoragične mrzlice (Ebola, Lassa, Marburg).

Omejitve za otroke, ki niso cepljeni v skladu s programom cepljenja

Na področju cepljenja predlog zakona na novo opredeljuje postopek obravnave trajne opustitve cepljenja iz zdravstvenih razlogov ter za otroke, ki niso bili deležni obveznega cepljena po vzoru nekaterih drugih EU držav vključuje tudi omejitve (otrok, ki niso cepljeni v skladu s programom cepljenja, ni dovoljeno vključiti v javni vrtec in v javno sofinanciran zasebni vrtec; oseb, ki niso bile cepljene v skladu s programom cepljenja, ni dovoljeno vpisati v programe srednjih in visokošolskih zavodov ter fakultet s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva ter otrok, ki niso bili cepljeni v skladu s programom cepljenja, se ne bodo mogli udeleževati organiziranih letovanj, ki so financirana iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja).