Kako so občine pripravljene na prihod investitorjev v svoje okolje?

Slovenija še nima strategije in modela upravljanja na področju poslovnih con, ima pa vse preveliko število različnih con, ki so različno poimenovane, različnih vsebin in velikosti, kar prispeva k razdrobljenosti in neorganiziranosti, saj se vsaka občina kot dober gospodar prizadeva vzpostaviti poslovno cono na svojem območju, četudi zanjo nima ustreznih prostorskih, infrastrukturnih, poslovnih, organizacijskih in človeških zmogljivosti.

Prlekija-on.net, petek, 28. avgust 2020 ob 16:16
Kako so občine pripravljene na prihod investitorjev v svoje okolje?

Kako so občine pripravljene na prihod investitorjev v svoje okolje?

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj je v okviru projekta Innovative Location skupaj s partnerji iskalo odgovore na vprašanje »Kako so občine pripravljene na prihod investitorjev v svoje okolje?«

Slovenija še nima strategije in modela upravljanja na področju poslovnih con, ima pa vse preveliko število različnih con, ki so različno poimenovane, različnih vsebin in velikosti, kar prispeva k razdrobljenosti in neorganiziranosti, saj se vsaka občina kot dober gospodar prizadeva vzpostaviti poslovno cono na svojem območju, četudi zanjo nima ustreznih prostorskih, infrastrukturnih, poslovnih, organizacijskih in človeških zmogljivosti.

S terena je bilo zaznati, da občine in lastniki zemljišč v večini primerov še ne razumejo in dojemajo pomena privabljanja investitorjev, tako domačih kot tujih, v svoje lokacije (regije), katerim morajo, s pripravljenim zemljiščem (sprejetim prostorskim načrtom), z vso potrebno infrastrukturo (cestno, komunalno, energetsko, IKT, idr.) in z dodatnimi finančnimi olajšavami ali subvencijami zagotavljati čim hitrejšo in čim lažjo naselitev podjetja na lokacijo poslovne cone (Greenfield ali Brownfield).

Iz vsega tega spoznanja so pri ZRS Bistra Ptuj pristopili k čezmejnemu projektu Innovative Location, ki se izvaja v okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija, ki ga izvajajo skupaj s slovenskim partnerjem BSC Kranj in dvema avstrijskima partnerjema (Regions Entwicklungs-und Management Oststeiermark GmbH in AREA m styria GmbH).

Cilj projekta Innovative Location je podpirati mesta in občine na obeh straneh meje, da bi zgradili in vzpostavili strokovno upravljanje lokacij (con) po najnovejših standardih in tako pokazati, državi, s pristopom »od spodaj navzgor«, kateri načini bi bili najprimernejši za upravljanje lokacij.

Na tiskovni konferenci so tako svoje videnje te problematike predstavili župan Občine Ormož, Danijel Vrbnjak, projektni vodja Regionalnega skrbništva SPOT IP pri SPIRIT SLOVENIJA, Gorazd Orešek, direktor ZRS Bistra Ptuj, dr. Štefan Čelan in Robert Novak iz ZRS Bistra Ptuj, ki je je projekt tudi natančneje predstavil.

Tiskovni konferenci je sledila info predstavitev izzivov razvoja poslovnih con in priložnosti za investitorje.

Na dogodku so izpostavili pomembne teme za razvoj poslovnih con in podjetij:
1. pomen razvoja poslovnih/obrtnih con v Sloveniji,
2. pomen identifikacije investicijskih priložnosti (in končne realizacije),
3. pomen zagotavljanja ažurnih podatkov o investicijskih priložnosti, poslovnih conah in strukturi poslovnega okolja in
4. pomen pretočnosti informacij - informiranosti - iz lokalnega/regionalnega nivoja na državni nivo in obratno.

Povabljene občine in podjetja ter drugi prisotni so imeli možnost, da se predstavijo (svoje lokacije, ugodnosti, prednosti, finančne olajšave, sofinanciranja, ki jih ponujajo idr.), predstavijo svoje investicijske priložnosti (projekte, ideje, itd.), katere lahko vpišejo preko v naprej pripravljenega »obrazca za vpis investicijskih priložnosti« (poslovno cono - greenfield, obstoječe prazne prostore - brownfield, ideje - startupi ali podjetniško-investicijske projekte). Dogodek so v okviru projekta Inovative Location organizirali ZRS Bistra Ptuj v sodelovanju z Občino Ormož in Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Ormož.