Do konca leta možna vključitev v javna dela še za 2.000 brezposelnih

V javna dela, za katera je v letošnjem letu na voljo še 6 milijonov evrov, se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Prlekija-on.net, četrtek, 3. september 2020 ob 14:46
Za javna dela je v letošnjem letu na voljo še 6 milijonov evrov

Za javna dela je v letošnjem letu na voljo še 6 milijonov evrov

Ena od ključnih prioritet ministra Janeza Ciglerja Kralja je odziven trg dela. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) razmere na trgu dela intenzivno spremljajo, razmeram prilagajajo programe APZ, tudi s preusmerjanjem in motiviranjem brezposelnih za delo na deficitarnih področjih. V začetku septembra je Zavod RS za zaposlovanje objavil dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020.

V javna dela, za katera je v letošnjem letu na voljo še 6 milijonov evrov, se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Programi se bodo lahko izvajali na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Okvirno število možnih vključitev je 2.000 dolgotrajno brezposelnih oseb. 45% sredstev je namenjenih za socialnovarstveno področje, preostali del sredstev pa za druga področja.

Več: Dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020

Izvajalci lahko predložite ponudbe od 8. 9. 2020 od 8:00 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 10. 2020 do 13:00.

Javno povabilo je namenjeno izboru programov javnih del za leto 2020 za dva sklopa programov:

  • s področja socialnega varstva (5. točka Kataloga programov javnih del) in
  • z ostalih področij, ki so kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga).

V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki jih napotijo z Zavoda. V programe javnih del s področij Kataloga (1, 2, 3, 4, in 6) se lahko vključujejo zgolj dolgotrajno brezposelni, ki prejemajo denarno socialno pomoč.