Prleške cejtnge še naprej, Občina v prihodnosti z glasilom Prleški utrip

Izšla je 13. številka Prleških cejtng

Prlekija-on.net, sreda, 30. marec 2011 ob 13:325
Prleške cejtnge

Prleške cejtnge

Ta teden izide 13. oz. 3. številka drugega letnika brezplačnega mesečnika Prleške cejtnge. Čeprav smo v uredništvu bili tik pred tem, da bo to hkrati tudi zadnja številka, smo se odločili, da bomo vztrajali. Finančno se nam izdajajnje sicer ne izide a se bomo vseeno trudili še naprej, saj to delamo iz veselja in ne kakršnekoli osebne koristi.

Prleške cejtnge niso politični časopis
Določeni posamezniki, ki se očitno še vedno ne morejo sprijazniti z rezultati lanskih lokalnih volitev, so nas namreč obtožili, da ni naključje, da je naš časopis pričel izhajati lani ravno zaradi volitev. Takšne obtožbe so seveda čisti nesmisel in jih zavračamo, saj so popolnoma neutemeljene.

Vodilo časopisa je že od samega začetka bilo čim manj politike in čim več lahkotnih tem za razvedrilno branje. Tega smo se tudi vedno držali, saj sta na temo lokalnih volitev v časopisu bila objavljena zgolj dva članka, ki sta bila neposredno povezana z volitvami. To sta bila članka o tem, da se v Občini Ljutomer za županski stolček potegujejo trije kandidati in članek po končanih volitvah, da ima Prlekija prvo županjo v zgodovini. Oba članka sta bila zgolj informativna in spisana v treh stavkih. Zatorej navedene trditve in obtožbe nimajo neke trdne podlage, v cejtngah pa se vedno osredotočamo na nepolitične teme, ki so zanimive za branje, tako je bilo do sedaj in tako bo tudi v prihodnje.

Na Prleške cejtnge dobri odzivi
V enem letu, kolikor izhaja naš časopis Prleške cejtnge (1. številka je izšla 26. marca 2010) smo povsod naleteli na dober odziv, ljudje so ga dobro sprejeli in ga z veseljem prelistajo. Dobili smo večinoma pohvale in pozitivne ter konstruktivne kritike, seveda pa ni nikoli tako dobro, da ne bi moglo biti še bolje. Za vse predloge k izboljšanju smo vedno odprti, a neke neutemeljene obtožbe žal k temu ne bodo pripomogle.

Cejtnge lahko naročite po pošti na dom ali jih dobite v TICih Ljutomer, Mala Nedelja in Jeruzalem. Naročilnico najdete v cejtngah ali v našem spletnem arhivu, kjer lahko prelistate tudi pretekle številke.

Prleški utrip v 14. dnevno javno razpravo
Na prejšnji, 4. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, 17. marca, so svetniki sprejeli Odlok o izdajanju občinskega glasila "Prleški utrip" v 14. dnevno javno razpravo. Svetniki so se večinoma strinjali, da Občina potrebuje takšen časopis, ki bo poročal o dogodkih iz naših krajev. Nekateri so izrazili zaskrbljenost, da glasilo ne bo za vse enakovredno in da bo preveč enostransko politično usmerjeno. Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je ob tem dejala, da upa, da bodo s tem časopisom lahko presegli politične omejitve in bo časopis v korist vseh.

Uredniški odbor bo tvoril odgovorni urednik in štirje člani odbora. Občinski svet bo imenoval dva predstavnika v uredniški odbor, enega predstavnika Občinske uprave imenuje v odbor županja, enega člana pa imenuje županja kot zunanjega člana. Odgovornega urednika predlaga županja, imenuje pa ga Občinski svet po predhodnem mnenju uredniškega odbora. Namestnika odgovornega urednika imenuje uredniški odbor glasila.

Z našimi cejtngami se je pokazalo, da si ljudje želijo takega časopisa, temelji za naprej so postavljeni in škoda bi bilo, da bi se končalo, kot se je to zgodilo pred 19. leti, ko smo v naših krajih že imeli podoben časopis. Zato upamo, da se bo nadaljevalo delo v začrtani smeri v dobro "malega" človeka z našimi ali morebiti s kakšnimi drugimi podobnimi cejtngami.