Izdane odločbe za zeleno trgatev v skupni vrednosti 251 tisoč evrov

Upravičenci so vinogradniki in vinarji z vsaj 5.000 kg pridelanega grozdja letnika 2019.

Prlekija-on.net, petek, 18. september 2020 ob 14:53
Odločbe so bile izdane za 76 hektarjev vzhodne regije

Odločbe so bile izdane za 76 hektarjev vzhodne regije

V petek je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem izdala 154 odločb v skupni vrednosti 251.000 evrov, in sicer za izvedbo zelene trgatve na skupno 126 hektarjih vinogradov (na 76 hektarjih vzhodne in na 50 hektarjih zahodne regije).

Odobrena sredstva bodo upravičencem izplačana v drugi polovici naslednjega tedna.

Dne 24. 6. 2020 je bila v Uradnem listu št. 90/2020 objavljena sprememba Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki za leto 2020 uvaja dodaten ukrep zelena trgatev.

Upravičenci so vinogradniki in vinarji z vsaj 5.000 kg pridelanega grozdja letnika 2019. Zelena trgatev pomeni popolno uničenje grozdja na zadevni površini še v zeleni fazi, izvedena pa mora biti na celem GERK-u in na vsaj 10 % vinogradov, ki jih obdeluje posameznik.

Vlogo so vlagatelji lahko vložili do 30. 6. 2020, zeleno trgatev pa so morali izvesti najkasneje do 10. 8. 2020. Izvedbo zelene trgatve je Agencija preverila s kontrolami na terenu.Več v Gospodarstvo