Zaključili večmesečno kriminalistično preiskavo

Kriminalisti so osumljenko in enega družinskega člana pridržali.

Prlekija-on.net, sreda, 23. september 2020 ob 13:28
Policija

Policija

Mariborski kriminalisti so prejšnji teden zaključili večmesečno kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj s področja gospodarstva in s področja začasnih prijav tujcev. Kriminalistično preiskavo so zaključili z izvedbo večih hišnih preiskav na različnih naslovih v Mariboru in okolici. Preiskavo je ves čas usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Kriminalisti so preiskavo pričeli na podlagi prijave, prejete od stečajnega upravitelja gospodarske družbe iz okolice Maribora. Ta prijava je bila podana le zoper odgovorno osebo družbe, v nadaljevanju pa so kriminalisti v preiskavi ugotovili, da sta osumljeni odgovorni osebi pri storitvi kaznivih dejanj pomagala še dva njena družinska člana.

Kriminalisti so uvodoma preiskovali kaznivo dejanje Oškodovanja upnikov, ki je bilo v gospodarski družbi storjeno v letih 2016 in 2017 in sicer na način da je bil eden od upnikov z več poplačili prednostno poplačan v višini okoli 80.000 evrov na škodo drugih upnikov med katerimi sta največja Republika Slovenija oz. FURS ter ZPIZ. Odgovorna oseba je poplačila izvajala z gotovinskimi nakazili na hrvaški transakcijski račun prednostno poplačanega upnika in ob tem vedela, da družba ni zmožna poplačevati vseh zapadlih obveznosti oz. tudi ni izvedla ukrepov, ki jih v takšnem primeru nalaga Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Med kriminalistično preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je v isti gospodarski družbi, ista oseba storila tudi kaznivo dejanje Kršitve temeljnih pravic delavcev in sicer tako, ker za svoje zaposlene v obdobju dveh let oz. v letih 2015-2017 ni plačevala prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter jih tako prikrajšala za pravice, ki jih 15 zaposlenih iz tega naslova ne bo moglo koristiti (npr. pri upokojitvi) oz. ni plačala obveznih prispevkov v skupni višini okoli 14.000 evrov.

Prav tako je ista oseba po uvedbi stečaja v prvi gospodarski družbi, kot zastopnica hrvaške gospodarske družbe v Republiki Sloveniji, odprla podružnico hrvaške družbe in nanjo prenesla poslovanje prve gospodarske družbe iz Republike Slovenije ter ''prezaposlila'' večji del zaposlenih, ki pa jim prav tako, v obdobju od aprila 2018 do septembra 2019, znova ni plačevala prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter jih tako prikrajšala za pravice, ki jih 10 zaposlenih iz tega naslova ne bo moglo koristiti (npr. ob upokojitvi) oz. ni plačala obveznih prispevkov v skupni višini okoli 13.000 evrov. Z opisanim dejanjem je ista oseba storila novo kaznivo dejanje Kršitev temeljnih pravic delavcev.

Kriminalisti pa so med preiskavo ugotovili tudi, da je ista oseba, ob pomoči dveh njenih družinskih članov, na treh različnih naslovih v okolici Maribora, vse od leta 2018 dalje lažno prijavila na začasno prebivanje večje število tujcev oz. državljanov tretjih držav (BiH, Kosova, Srbije...). Tujci so začasno prijavo na območju Evropske unije potrebovali za opravljanje dela.

Opisana utemeljeno osumljena oseba je tako v opisanem obdobju, ob pomoči dveh njenih družinskih članov, pristojni upravni enoti prijavila 103 začasna bivališča tujcev in s tem storila kaznivo dejanje Overitve lažne vsebine. Njena družinska člana sta ji pomagala na način, da sta kot solastnika oz. lastnika nepremičnine podala privolitev oz. soglasje, da se na posameznem naslovu lahko opravi začasna prijava tujcev, ki jih je nato osumljena tudi opravila.

V primeru tretjega naslova pa se je osumljenka lažno predstavljala kot lastnica nepremičnine in tako samostojno spravila pristojno upravno enoto v zmoto, da je le-ta v uradnem postopku izvedla prijavo večjega števila tujcev za začasno prebivanje.

Med kriminalistično preiskavo je bilo v povezavi z začasnimi prijavami tujcev ugotovljeno tudi, da prostori oz. nepremične, v katerih so bili tujci prijavljeni za začasno prebivanje, ne omogočajo prebivanja tolikšnemu številu prijavljenih oseb (npr. velikost stanovanjske hiše, stanovanja,...). V teh prostorih tudi ni zadostne potrebne opreme za bivanje večjega števila oseb (število postelj, omar,...).

Glede ''začasno prijavljenih tujcev'' oz. njihovega bivanja v Republiki Sloveniji so kriminalisti ugotovili, da prijavljeni tujci nikoli niso začasno prebivali na prej omenjenih treh naslovih, svojo ''začasno prijavo'' pa so plačevali. Točnega zneska tako prejetih plačil med preiskavo do sedaj ni bilo mogoče ugotoviti. Vzrok za to je nedosegljivost začasno prijavljenih tujcev, saj ti delajo po gradbiščih, njihove matične države pa ne ogovorijo na zaprosila slovenske Policije oz. so tujci nedosegljivi tudi svojim matičnim državam.

Prvo osumljenko te zaključne kriminalistične akcije so kriminalisti pred tem že večkrat obravnavali za kazniva dejanja povezana z gospodarsko dejavnostjo družb. Zoper njo tečejo tudi različni kazenski postopki pred sodišči.

Kriminalisti so osumljenko in enega družinskega člana, ob pričetku zaključne akcije, pridržali. Po izteku policijskega pridržanja so osumljenko, v skladu z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, skupaj s podano kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Okrožno državno tožilstvo v Mariboru je zoper prej privedeno osumljenko predlagalo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. O predlogu je sodišče že odločilo in ji odredilo enomesečni pripor.Več v Črna kronika