Odprli Zeleno oazo Beltinec in predstavili obnovljeno stavbo stare vrtnarije

Partnerji v projektu »ZOB - Zelena oaza Beltinec« so poleg ZRIRAP so.p., ki je vodilni partner, še Občina Beltinci in Eko podeželje z.o.o.

Prlekija-on.net, sreda, 23. september 2020 ob 17:20
Zelena oaza Beltinec

Zelena oaza Beltinec

ZRIRAP so.p., je na novinarski konferenci na območju stare vrtnarije oz. Eko vrta v Beltincih odprlo Zeleno oazo Beltinec in predstavilo obnovljeno stavbo stare vrtnarije.

Otvoritev in novinarska konferenca sta se izvajali v okviru operacije »ZOB - Zelena oaza Beltinec«, sofinancirane s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v okviru podukrepa 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Partnerji v projektu »ZOB - Zelena oaza Beltinec« so poleg ZRIRAP so.p., ki je vodilni partner, še Občina Beltinci in Eko podeželje z.o.o.

Sabina Šajher iz ZRIRAP so.p., Beltinci, je pojasnila, zakaj je pomembno, da se je prav v ta prostor vdahnilo novo življenje. »Ta zgradba je izreden del kulturne dediščine Beltinec, saj je nekoč bila del beltinske grofije, ki so že takrat na tem mestu gojili vse od zelenjave pa do eksotičnih rastlin.« In ta prostor je resnično zaživel z Zeleno oazo Beltinec in prinesel nove priložnosti predvsem za okoliške prebivalce: »Največji poudarek dajemo socialnemu in trajnostnemu kmetijstvu. Tukaj je bilo v 6ih letih zaposlenih oz. preko različnih programov vključenih že več kot 30 oseb, ki so drugače težje zaposljive. Vrt ima dva cilja, da deluje kot učni in demonstracijski vrt ter da prideluje zdravo hrano za okoliške prebivalce, brez kilometra transportnih poti

Roman Činč, podžupan Občine Beltinci je povedal, zakaj je občina investirala v obnovo stare vrtnarije in podpira projekt Zelena oaza Beltinec: »Na tem območju že čutimo posledice intenzivnega kmetijstva, nujno moramo začeti razmišljati drugače in posegati po bolj trajnostnih praksah.« in dodaja: »Tukaj je bil nekoč eden boljših parkov v Sloveniji. Občina razpolaga z več zemljišči, kjer bi se lahko razširile tovrstne iniciative v javno dobro prebivalstva

Silvo Pozderec (EKO podeželje z.o.o.) je podrobno predstavil aktivnosti projekta Zelena oaza Beltinec, ki so se izvedle. Ob sanaciji stare vrtnarije v Beltincih so potekala številna predavanja / delavnice: »Vodilna tema izobraževanj je bila ekološko kmetijstvo in socialno podjetništvo. Z izobraževalnimi aktivnostmi smo želeli s projektom prispevati k boljšemu poznavanju klimatskih, družbenih in okoljskih specifik pokrajine ter njihovega pomena pri načrtovanju trajnostnega gospodarjenja v lokalni in globalni perspektivi in s tem, poleg splošnega dviga ozaveščenosti prebivalcev, prispevati tudi k izboljšanju znanj znotraj kmetijskega in podjetniškega sektorja. Z izvajanjem izobraževalnih dejavnosti smo prispevali k informiranju o pomenu povezovanja ponudnikov ter k samemu povezovanju ponudnikov in (potencialnih) porabnikov lokalne in ekološko pridelane hrane po celotnem območju LAS Pri dobrih ljudehVeč v Gospodarstvo