Regijska konferenca Mladi in trg dela: »Ne zamudite priložnosti povedati, kaj znate!«

V sklopu dogodka so se spopadli z izzivi zaposlovanja ciljne skupine mladih, prvenstveno tistih iz ranljivih ali marginaliziranih skupin - tako z vidika mladih, delodajalcev, lokalnih odločevalcev kot predstavnikov javnih institucij.

Prlekija-on.net, četrtek, 24. september 2020 ob 19:27

V dvorcu Rakičan je 23. septembra ob 10. uri v okviru projekta FAIR EMPLOYMENT potekala regijska konferenca Mladi in trg dela. V sklopu dogodka so se spopadli z izzivi zaposlovanja ciljne skupine mladih, prvenstveno tistih iz ranljivih ali marginaliziranih skupin - tako z vidika mladih, delodajalcev, lokalnih odločevalcev kot predstavnikov javnih institucij.

Izobrazba je ključnega pomena

Pomurska gospodarska zbornica je predstavila potrebe pomurskih delodajalcev na podlagi izvedene raziskave, ki je vključevala kar 104 podjetja in s. p.-je. Ti skupno zaposlujejo 5.540 oseb ali 28,3 % vseh zaposlenih v gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih v Pomurju, v naslednjih petih letih načrtujejo 912 novih zaposlitev. Kakšne kadre bodo potrebovali? Kar 74,01 % novih zaposlitev bo zahtevalo srednjo poklicno, srednji poklicno-vajeniški program, poklicno tehniško, srednjo strokovno, višjo strokovno, visoko strokovno izobrazbo in 1. bolonjsko stopnjo, je pojasnila Rahela Kodila s PGZ. Zgolj 4,27 % kadra se bo zaposlovalo zgolj z nižjo poklicno šolo ter nacionalno poklicno kvalifikacijo. Potrebe po zaposlenih z univerzitetno, 2. bolonjsko izobrazbo in magisterijem, specializacijo ali doktoratom so se ustavile pri 17,11 %.

Da je prav izobrazba - naj bo to formalna ali neformalna - ključnega pomena je potrdila tudi Stanislava Perčič, vodja OE Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota, po izobrazbeni strukturi so med brezposelnimi prav tisti z osnovno šolo ali manj najštevilčnejši. Za formalno izobrazbo nikoli ni prepozno, je dodala, in navedla še vrsto drugih možnosti za zaposlovanje mladih in udeležence pozvala, naj delodajalce z njimi seznanijo.

"Že od mladih let je treba biti čimbolj angažiran"

Katere so tiste lastnosti, ki mlade hitreje pripeljejo do zaposlitve? "Že od mladih let je treba biti čimbolj angažiran," je povedal Grega Donša, predsednik Kluba prekmurskih študentov. "Ko se ponudi možnost, da poveste, kaj znate - ne zamudite te priložnosti!" je dodal moderator okrogle mize Sandi Horvat.

Rahela Hojnik Kelenc, direktorica Ljudske univerze Lendava, je nedavno zaposlila kar tri predstavnice romske manjšine. Zakaj? "Ne moreš delati za Rome brez Romov," odgovarja, ljudska univerza namreč izvaja številne projekte za romsko skupnost. S tovrstnim kadrom so pri svojem delu še uspešnejši. Razveseljivo je dejstvo, da se v Sloveniji, predvsem pa v Prekmurju, viša izobrazbena struktura Romov, s tem pa izboljšujejo njihove zaposlitvene možnosti. Raziskava Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2019 navaja, da naj bi bilo v šolskem letu 2018/19 okoli 172 romskih dijakov, od tega jih je v Pomurju kar 46,5 %. Tudi študentov je iz leta v leto več.

Projekt FAIR EMPLOYMENT - Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih je namenjen mladim od 15 do vključno 29 let, ki niso zaposleni in so v iskanju novih veščin, ki jim bodo pomagale pri prvih korakih na trgu dela. Poseben poudarek je na mladih, ki so pripadniki ranljivih skupin. V sklopu projekta potekajo usposabljanja najranljivejših mladih na področjih, ki so ključna za vstop na trg dela, in tistih, ki so povezana z aktivno participacijo v demokratični družbi, z razumevanjem procesa oblikovanja politik, vezanih na področja mladine in zaposlovanja.

Projektni partnerji: Združenje EPEKA, so. p, RIS Dvorec Rakičan, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina.Več v Kultura in izobraževanje