Spletna stran, kjer lahko spremljate cene goriv na posameznih bencinskih servisih

S 1.10. 2020 se cene vseh naftnih derivatov lahko oblikujejo prosto na trgu. Ta spletna stran vam bo pomagala izbrati najcenejšega.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 28. september 2020 ob 17:20
Spletna aplikacija goriva.si, zajem zaslona goriva.si

Spletna aplikacija goriva.si, zajem zaslona goriva.si

Spletna aplikacija goriva.si prikazuje maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji. Trenutno veljavna Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, na podlagi katere se oblikujejo najvišje dovoljene maloprodajne cene za neosvinčen motorni bencin 95 in dizel na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest, se izteče 30.9.2020. To pomeni, da se s 1.10. 2020 cene vseh naftnih derivatov lahko oblikujejo prosto na trgu.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je že marca 2019 vzpostavilo spletno aplikacijo goriva.si, ki prikazuje maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji in je v prvi vrsti namenjena potrošnikom.

"Transparentno obveščanje potrošnikov o cenah naftnih derivatov potrošnikom omogoča racionalnejše obnašanje pri nakupu goriva. Kakovostno informiranje potrošnikov o cenah ima namreč znatne koristi za kakovosten razvoj konkurence, kar se še posebej odraža pri ponudbi homogenih proizvodov, kamor spadajo pogonska goriva. Večja kot je informiranost potrošnikov, manjša je možnost protikonkurenčnega obnašanja ponudnikov, kamor spada tiho dogovarjanje o cenah," ob tem sporočajo iz MGRT.