Nekateri ljutomerski svetniki izrazili razočaranje nad mrtvilom v občini

Štirje člani in dve članici Občinskega sveta Občine Ljutomer: »Zahtevamo konstruktiven dialog, sklic seje OS, zagon razvojnih aktivnosti ter odgovore na vprašanja, ki zadevajo vse nas«.

Prlekija-on.net, sreda, 30. september 2020 ob 15:15
Ljutomer

Ljutomer

Štirje člani in dve članici Občinskega sveta Občine Ljutomer so na nas naslovili sporočilo za javnost, kjer izražajo razočaranje nad mrtvilom v občini Ljutomer. "Zahtevamo konstruktiven dialog, sklic seje OS, zagon razvojnih aktivnosti ter odgovore na vprašanja, ki zadevajo vse nas," so med drugim zapisali v sporočilu, kjer še navajajo, da po njihovem "občina ne deluje, kot bi morala, odločitve se sprejemajo v ozkem krogu, ustvarjalnega dialoga v občini ni, kar se je zlasti pokazalo v minulem kriznem obdobju. Ker nimamo možnosti sodelovanja na sejah OS, komunikacija znotraj občine pa je skorajda zamrla, smo se odločili, da javno opozorimo na problematiko zadnjega obdobja, ki nas lahko vse upravičeno skrbi".

Celotno sporočilo objavljamo spodaj.


KAJ VSE SE (NE) DOGAJA V NAŠI OBČINI

Občinski svetniki smo razočarani nad mrtvilom v občini Ljutomer. Zahtevamo konstruktiven dialog, sklic seje OS, zagon razvojnih aktivnosti ter odgovore na vprašanja, ki zadevajo vse nas.

Spodaj podpisani občinske svetnice in svetniki v Občinskem svetu Občine Ljutomer (v nadaljevanju OS) smo razočarani, saj je gospa županja Olga Karba zadnjo redno sejo OS sklicala 30. januarja letos. Medtem pa je splošno znano, da se je v večini občinah, kljub protivirusnim ukrepom, odvijalo aktivno življenje in so občine delovale v polni sestavi ter izvajale vse svoje naloge. Pri nas so se odvijale le dopisne seje, na katerih pa razprava ni bila mogoča, ampak le strinjanje oz. nestrinjanje. Tako se občine ne vodi.

Z ignoriranjem OS in njegovega delovanja se ignorira tudi občane, ki bi s pomočjo svetnikov lahko na sejah dobili določene odgovore. Občani upravičeno sprašujejo svetnike, kakšni projekti, investicije in naložbe se vodijo v občini, predvsem pa pričakujejo, da se delo županje in občinske uprave tudi spremlja in nadzira. Svetniki nimamo odgovorov in informacij, saj jih ne poznamo, sej OS žal ni. Člani OS pogosto šele preko medijev izvemo, kaj se dogaja v občini, katere pogodbe se podpisujejo in podobno.

S strani Vlade RS so bile občine nedavno pozvane k naboru projektnih predlogov za prihodnja leta. Iz naše občine so bili brez soglasja OS posredovani predlogi, ki niso zajeti niti v proračunu niti v NRP-ju. Prioriteto bi morali imeti tisti projekti, ki so tik pred realizacijo in podprti s širšim soglasjem. Menimo, da se o razvojnih prioritetah odloča skupaj. To so stvari, o katerih bi moral razpravljati OS, saj gre za razvoj celotne občine, kar pa ne more biti posledica izbora le občinske uprave.

Menimo, da občina ne deluje, kot bi morala, odločitve se sprejemajo v ozkem krogu, ustvarjalnega dialoga v občini ni, kar se je zlasti pokazalo v minulem kriznem obdobju. Ker nimamo možnosti sodelovanja na sejah OS, komunikacija znotraj občine pa je skorajda zamrla, smo se odločili, da javno opozorimo na problematiko zadnjega obdobja, ki nas lahko vse upravičeno skrbi:

 • Potem ko je bil proračun sprejet, se občina vodi brez sej OS, pomen in vloga OS se marginalizirata. Županjo pozivamo, da vzpostavi konstruktivno komunikacijo z vsemi člani OS; zaupanje, povezovanje ter spoštovanje večinsko sprejetih odločitev so temelj uspešnega dela.
 • Na podlagi odločitve Vlade RS je dobila Občina Ljutomer 392.585 EUR dodatnih sredstev iz naslova povprečnin. Zahtevamo rebalans proračuna in transparentno porabo tega denarja v dobro vseh občanov.
 • Županja in podžupan g. Miholič v času epidemije nista izpolnila naših pričakovanj v smislu povezovanja in pomirjanja situacije. Ob krizi ljudje običajno stopijo skupaj in si pomagajo. Vsi v DSO so potrebovali spodbudo in učinkovito pomoč. Širjenje nezaupanja med občani s tendencioznimi izjavami, še posebej v težkih situacijah, ni primerno. Predlagamo, da se po vzoru iz drugih občin takoj naredi krizni načrt ukrepanja, sodelovanja in aktiviranja virov v občini za čim bolj učinkovito in usklajeno pomoč občine DSO-ju in občanom v podobnih razmerah.
 • Nas svetnikov županja ni niti enkrat npr. vsaj po el. pošti spodbudila k pomoči oz. solidarnosti med epidemijo, nismo bili seznanjeni, kaj počnejo štab civilne zaščite in druge občinske strukture, niti kako je poskrbljeno za občane. Pričakujemo tekoče obveščanje, informiranje, komuniciranje ter možnost delovanja vsaj delovnih teles OS, ki lahko konstruktivno pomagajo s predlogi in povezovanjem v podobnih situacijah.
 • Kulturnikov, ki so se združili in popestrili dolge dni karantene stanovalcem DSO-ja, županja ni nikjer javno omenila niti prišla pozdravit. Tudi predloga Komisije za priznanja, ki je pripravila sklep o prejemnikih najvišjih priznanj, županja ni posredovala na glasovanje na OS. Županjo prosimo, da vendarle dovoli in omogoči zahvalo in priznanja vsem, ki so v tem letu to še posebej zaslužili. Še zmeraj se lahko izvedeta nadomestna slovesnost ter kulturni program, npr. komorna zasedba, kar je glede na razmere gotovo primerneje kot praznovanja z masovnimi veselicami.
 • Imenovanja v svete zavodov je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila - žal tudi to stoji. Pri marsikaterem zavodu so težave. Tudi ponovna izbira kandidatov v Svet ZD na 5. dopisni seji ter sam sklic seje sta bila v nasprotju z določili 25. člena Statuta Občine Ljutomer in 58. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer. Predlagamo, da se županja v bodoče pred sklici seje posvetuje s predstavniki strank ter v sodelovanju oblikuje predlog dnevnega reda.
 • Polletno poročilo je bilo zgolj formalizem, brez možnosti diskusije in vprašanj. Za obravnavo poročil, povezanih s financami, naj se v bodoče sklicujejo redne seje OS.

Zahtevamo celovito informacijo, odgovore in obravnavo naslednjih vprašanj na seji OS, ki jo naj županja skliče nemudoma:

 • Poročila nadzornega odbora v tej sestavi OS še ni bilo. Kdo zavira ali onemogoča njegovo delovanje?
 • Člani OS nismo seznanjeni o zagonu in aktivnostih v novi Zadrugi Ljutomer. Ali je res, da je občina v Zadrugi zaposlila osebo brez vednosti UO Zadruge? Zadruga se je iz proračuna financirala v višini 17.369,00 EUR; gre za zadrugo zasebnih ustanoviteljev - ali je to zakonito?
 • Vse nas zanima, kakšen je napredek pri investicijskih programih: šola Cezanjevci, vrtec Mala Nedelja, nova obrtna cona, izgradnja dvigal pri občinski stavbi... Kaj je z ostalimi projekti, za katere so bila zagotovljena sredstva?
 • Leta 2016, ob ukinitvi Javnega zavoda LTO Prlekija Ljutomer, je županja povedala, da bodo delo zavoda prevzeli zaposleni na občini, saj je tam dovolj zaposlenih. Kje so danes rezultati njihovega dela? Kaj je z Jeruzalemom, ki sameva kljub veliki prepoznavnosti v svetu?
 • Ali je res, da se v času epidemije Občinski štab civilne zaščite sploh ni sestal?
 • Zakaj se je v tem letu v TIC-u Ljutomer na novo zaposlilo delavca za nedoločen čas?
 • Predsedniki KS so dobili dopis z občine, da napišejo prispevek za Novičke. Nekatere KS so se odzvale, nekatere ne. Pred izidom Novičk so predsedniki KS dobili obvestilo, da članki posameznih KS ne bodo objavljeni. Čigave in za koga so Novičke?  Zakaj se županja, niti podžupani, ni udeležila posveta Vlade RS z župani in direktorji regionalnih razvojnih agencij o črpanju evropskih sredstev?
 • Na koncu se sprašujemo tudi, ali ni vloga županje, da se tudi v letu, ko ni volitev, ko živimo v težkih časih, pojavlja v javnosti ter poskuša povezovati, miriti in vlivati optimizem?

Upamo, da bomo s temi javnimi pozivi vzpodbudili demokratičen dialog, sodelovanje ter dali zagon življenju in razvoju občine, ki bi kljub oteženim razmeram lahko potekal nemoteno ves čas.

Občinske svetnice in svetniki Občine Ljutomer:

Damjan Bogdan, Maksimiljan Gošnjak, Tomislav Nemec, Slavica Sunčič, Mira Rebernik Žižek, Srečko Žižek.Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika