Zagotovili 700 postelj za bolnike s COVID-19, do konca tedna še dodatnih 300

Tomaž Gantar: Moja prošnja in opozorilo ostajata, vsi se moramo dosledno držati ukrepov, vsi, od prvega do zadnjega. Prihajajoči dnevi bodo odločilni za naše soočenje z virusom, popravnega izpita ne bo.

Prlekija-on.net, nedelja, 25. oktober 2020 ob 20:34
Zagotovljenih je 700 postelj za Covid-19 bolnike

Zagotovljenih je 700 postelj za Covid-19 bolnike

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z bolnišnicami in drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti zagotovilo 700 postelj za covid-19 bolnike, potekajo priprave za dodatnih 300. Minister Tomaž Gantar je ob tem pohvalil vse sodelujoče in še enkrat pozval k spoštovanju vseh zaščitnih ukrepov. Ministrstvo je za obravnavo Covid-19 pacientov zagotovilo vsa trenutno potrebna sredstva, kadre, opremo in finančne vire.

Iz Ministrstva za zdravje sporočajo, da so tekom vikenda izvedli več aktivnosti za zagotovitev potrebnih prostih postelj za bolnike s COVID-19. Minister za zdravje Tomaž Gantar je pojasnil: "V naslednjih dneh bo za obravnavo COVID-19 bolnikov najverjetneje potrebno več kot 700 postelj, te smo že zagotovili. Potekajo pa intenzivni pogovori, da jih bomo v naslednjih dneh pripravali še dodatnih 300, skupaj torej 1000. V dogovoru z bolnišnicami zagotavljamo potrebne kapacitete, pri čemer ostaja glavna težava kader, zato smo v petem protikorona paketu (PKP5) uredili tudi zakonske podlage za premeščanje kadrov, predvsem iz primarnega nivoja oz. njihove preventivne dejavnosti. Pomagali bodo tudi specializanti, saj smo v ta namen na ministrstvu že pripravili pravne podlage, da jih lahko njihove matične institucije vpokličejo, v kolikor jih bodo potrebovali."

V Sloveniji več ni občine brez zaznane okužbe

COVID-19 stanje: V Sloveniji ni več občine brez zaznane okužbe


Na ministrstvu ocenjujejo, da bodo z odredbo lahko zagotovili zadostno število zdravstvenih delavcev

Glede na epidemiološko situacijo in predvideno projekcijo za prihodnje dni, je na ministrstvu za zdravje ekipa, ki izvaja ukrepe opredeljene v "Načrtu dejavnosti ministrstva za zdravje ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh" ter "Načrtu pripravljenosti zdravstva na epidemijo/pandemijo nalezljive bolezni v Sloveniji", pripravila dve odredbi, ki sta bili v soboto, 24. 10. 2020 objavljeni v Uradnem listu RS.

"Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19" omogoča, da izvajalci vključujejo v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19 specializante, zdravnike sekundarije in pripravnike. Na ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da bodo izvajalci na ta način lahko zagotovili zadostno število zdravstvenih delavcev.

"Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov", pa se začasno prekinja izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev in nenujnih operativnih posegov, če njihova opustitev nima neposrednih negativnih posledic za paciente. Izjeme so onkološke storitve ter obravnave nosečnic in novorojencev, cepljenja in medicina športa. Prekine se izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno vzgojnih centrih ter s preventivnimi storitvami v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante). Izjema so presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev, preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti, preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa, cepljenje in druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.

Vzpostavljena spletna mesta za poročanje o posteljnih kapacitetah

Na ministru za zdravje so ponovno pozvali izvajalce zdravstvene dejavnosti na sekundarnem in terciarnem nivoju, da ažurno vpisujejo posteljne kapacitete v interno spletno mesto za zagotavljanje prostih postelj za obravnavo COVID-19 bolnikov, saj lahko le na ta način dispečerska služba deluje optimalno in učinkovito ter brez nepotrebnih odklonov razporeja COVID-19 bolnike (glede na njihovo stanje in bližino bolnišnice). Konec tedna so na ministrstvu vzpostavili tudi spletno mesto za poročanje negovalnih posteljnih kapacitet v specialnih bolnišnicah (psihiatrične bolnišnice).

Pripravljen in poslan je bil Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije (na Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Trgovinsko zbornico Slovenije SZD - Združenje za Medicino dela, prometa in športa, Klinični inštitut za Medicino dela, prometa in športa, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Nacionalni inštitut za javno zdravje). Pripravljeno in poslano istim naslovnikom je bilo tudi "Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za samozaposlene, družbenike in delničarje gospodarske družbe oz. ustanovitelje zadruge ali zavoda". Pridobili so informacije o kapacitetah v zdraviliščih; koordinirali delo regijskih timov v domovih starejših občanov; zaprosili strokovno svetovalno skupino pri ministrstvu za zdravje za pripravo smernic/ algoritma za testiranje populacije na podlagi hitrih testov ter izvedli vse druge potrebne aktivnosti.

Gantar: Vsi se moramo dosledno držati ukrepov, vsi, od prvega do zadnjega

Minister za zdravje, Tomaž Gantar, je izpostavil, da ministrstvo izvaja vse aktivnosti, ki so bile za te situacije načrtovane, da je položaj obvladljiv tudi zaradi dobrega sodelovanja izvajalcev zdravstvenih dejavnosti, pa vendar nagovoril vse: "Moja prošnja in opozorilo ostajata, vsi se moramo dosledno držati ukrepov, vsi, od prvega do zadnjega. Prihajajoči dnevi bodo odločilni za naše soočenje z virusom, popravnega izpita ne bo. Ustavitev javnega življenja za teden, dva, je nujna za zaščito najšibkejših in normalno delovanje javnega zdravstvenega sistema. Z majhnimi odrekanji lahko naredimo ogromno, vsak izmed nas lahko pomaga s svojim odgovornim ravnanjem. Nošenje maske, higiena rok in kašlja, držanje primerne distance, vse to so ukrepi, ki potrjeno delujejo. Hvala vsem državljankam in državljanom, da spoštujete ukrepe, saj s tem pomagate celotni družbi. Vse zahvale tudi zdravstvenemu osebju za njihovo neprecenljivo delo in skrb za paciente, vse zahvale tudi vodstvom bolnišnic za dobro sodelovanje."