Predstavljenih 37 raziskovalnih nalog

19. Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Pomurja na OŠ Cankova

Prlekija-on.net, ponedeljek, 11. april 2011 ob 21:11
Dobro so se odrezali tudi dijaki Gimnazije Ljutomer

Dobro so se odrezali tudi dijaki Gimnazije Ljutomer

Regionalni center Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota je v ponedeljek, 11. aprila 2011, organiziral na OŠ Cankova 19. Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Pomurja. Srečanja se je udeležilo 66 mladih raziskovalcev (54 iz OŠ in 12 iz SŠ), ki so pripravili kar 37 raziskovalnih nalog (27 OŠ in 10 SŠ) ob pomoči 43 mentorjev na 10 različnih raziskovalnih področjih.

Izmed vseh predstavljenih nalog se bodo avtorji 22 raziskovalnih nalog udeležili Državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije, katerega sklepna prireditev bo 23. maja v Murski Soboti.

Na državno tekmovanje se uvrstijo najboljše naloge na posameznem raziskovalnem področju pri osnovnošolcih in srednješolcih. Glede na rezultate prejšnjega leta, pa se za vsako prejeto zlato priznanje kvota regije poveča za eno nalogo.

Rumeno obarvane raziskovalne naloge so se uvrstile na državno srečanje.

1. SKUPINA
RECENZENTI: pom.akad. dr. Mitja Slavinec, pom. akad. dr. Milan Svetec, Iztok Zrinski Področja: astronomija ali fizika, tehnika, elektrotehnika

  Priznanje Področje Naslov naloge Avtorji Mentorji Šola
1.
SREBRNO Arhitektura ali gradbeništvo Izzivi klimatskih sprememb v individualni gradnji Rok Peternel Evgenija Peternel II. gimnazija Maribor
2.
BRONASTO Astronomiija ali fizika Zaščita očal pred UV-žarki Tjaša Legen in Rok Pangeršič mag. Simon Ülen in Maja Milfelner in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
3.
ZLATO Astronomiija ali fizika "Energija ne more iz nič nastati in se v nič spremeniti" Energetska učinkovitost naše šole OŠ Razkrižje Miha Trstenjak in Tilen Burjek Leon Vreča in mag. Anita Danč OŠ Razkrižje
4.
BRONASTO Tehnika Varčevanje energije s toplotno črpalko Tilen Gorza in Gregor Ovsenjak Jože Horvat OŠ III Murska Sobota
5.
ZLATO Elektrotehnika Učinki železnega jedra transformatorja na magnetni pretok in izkoristek Martina Smodiš in Maja Vöröš Jože Horvat OŠ III Murska Sobota

2. SKUPINA
RECENZENTI: Robert Grah in Tatjana Kikec Področja: ekonomija ali turizem

  Priznanje Področje Naslov naloge Avtorji Mentorji Šola
1.
ZLATO Ekomomija ali turizem Ti+raz=pra, Pridi na Razkrižje in postani PRA Žan Barat in Sandra Bedeković Leon Vreča in mag. Anita Danč OŠ Razkrižje
2.
ZLATO Ekomomija ali turizem Turistična vodna učna pot Kaplja Mateja Hari Silvestra Gomboc in Damjan Kuzma OŠ Cankova
3.
ZLATO Geografija ali geologija Sončne terme Korovci - generator razvoja turizma v občini Cankova? Rok Ficko, Daniel Hari in Nejc Žalman Silvestra Gomboc in Metka Primec OŠ Cankova
4.
BRONASTO Geografija ali geologija Velika Krka Jasmina Gašpar in Nuša Črnko Slavko Sapač OŠ Šalovci
5.
BRONASTO Geografija ali geologija Migracije Melanie Horvat Darja Farič-Klemenčič in Breda Kerčmar OŠ Šalovci

3. SKUPINA
RECENZENTI: Mojca Šušek Omahen in Maja Kohek Področji: psihologija in sociologija SŠ

  Prizanje Področje Naslov naloge Avtorji Mentorji Šola
1.
SREBRNO Psihologija ali pedagogika Neizbežen vpliv medijev na življenje mladostnika Tim Zemljič Dejan Kokol OŠ Gornja Radgona
2.
ZLATO Psihologija ali pedagogika Strahovi, ki jih imajo mladi Tara Bertalanič in Tina Dšuban Majda Vrečič in Anita Fartek OŠ Puconci
3.
BRONASTO Psihologija ali pedagogika Prehrambene navade osnovnošolcev Lara Kornhauzer in Nastja Rajsar Andreja Sraka in Anita Fartek OŠ Sveti Jurij
4.
SREBRNO Druga področja Spolna aktivnost in rizično vedenje mladih v Pomurju Nina Hanžič in Iris Štefanec mag. Marija Meznarič, in prim. mag. Branislava Belović Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
5.
BRONASTO Sociologija Mladi in starševstvo Borut Andrejek Irena Horvat Gimnazija Murska Sobota
6.
ZLATO Druga področja Zaznavanje zdravniške napake Janja Popović mag. Jasna Vuradin Popović in Irena Horvat Gimnazija Murska Sobota
7.
SREBRNO Psihologija Mladostnikovo doživljanje facebooka Katja Krančič mag. Jasna Vuradin Popović in Romana Vogrinčič Gimnazija Murska Sobota
8.
BRONASTO Psihologija Razlike v doživljanju treme pred nastopom med glasbeniki in športniki Julija Fajhtinger mag. Jasna Vuradin Popović in Tomi Bušinoski Gimnazija Murska Sobota
9.
ZLATO Psihologija Kako zaposleni na MOMS pojmujejo kvaliteto življenja Mateja Černjavič mag. Jasna Vuradin Popović Gimnazija Murska Sobota
10.
ZLATO Sociologija Hip-hop subkultura v Prekmurju Grega Konkolič Jernej Jakelj Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

4. SKUPINA
RECENZENTA: Aleksandra Nana Rituper Rodež in Ivanka Huber Področja: interdisciplinarno in sociologija OŠ

  Priznanje Področje Naslov naloge Avtorji Mentorji Šola
1. SREBRNO Interdisciplinarno Dandanes brez stresa ne gre Denis Krajačić in Mateja Žibrat Anita Danč in Leon Vreča OŠ Razkrižje
2. ZLATO Sociologija Poznavanje posledic poškodbe hrbtenjače ter odnos mladih do paraplegikov v Pomurju Katja Benko, Adela Pintarič in Aneja Žnidarič Igor Plohl in Silvestra Gomboc OŠ Cankova
3. SREBRNO Sociologija Družabni ples skozi stoletja Bianca Kaučič Rajšp Evgenija Peternel OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
4. BRONASTO Sociologija Hiša Sadeži družbe- prostovoljstvo Tina Špilak, Anna Novak in Rebeka Dokl Andreja Ošlaj in Jasmina Brunec OŠ I Murska Sobota
5. BRONASTO Sociologija Vloga babice na Goričkem Mitja Dšuban, Žan Varga in Lana Simonič Majda Vrečič OŠ Puconci
6. SREBR NO Druga področja Brez glasbe dan ni popoln Nina Cener, Nina Peurača in Petra Šbüll Andreja Sraka, Anita Fartek in Mateja Klement OŠ Sveti Jurij
7. ZLATO Biologija Življenje z multiplo sklerozo Maja Mencigar Marija Šoštarič Podlesnik in Andreja Sraka OŠ Sveti Jurij
8. BRONASTO Slovenski jezik Dnevnik Anne Frank in Zlatin dnevnik Matjaž Malok, Lucija Rožman in Saša Črnko Andreja Ošlaj in Valerija Dravec OŠ I Murska Sobota

5. SKUPINA
RECENZENTI:Andrej Pavlič, mag. Bernarda Roudi, Samuel Friškič in Iztok Zrinski Področja: psihologija ali pedagogika, sociologija in druga področja

  Priznanje Področje Naslov naloge Avtorji Mentorji Šola
1.
SREBRNO Zgodovina ali umetnostna zgodovina Ornamenti secesijskih stavb v Ljubljani in na Dunaju Sanja Halb Tadeja Madjar Stajnko in Evelina Leskovar OŠ Sveti Jurij
2.
ZLATO Zgodovina ali umetnostna zgodovina Izobraževanje in delovanje žensk v Občini Cankova skozi čas Doroteja , Karin Vučak in Nuša Benko Monika Hajdinjak OŠ Cankova
3.
SREBRNO Zgodovina ali umetnostna zgodovina Nikica Brumen - velika prekmurska bibliotekarka Laura Jud Aleksandra Dolgov OŠ II Murska Sobota
4.
BRONASTO Zgodovina ali umetnostna zgodovina 75 let PGD Spodnji Ivanjci Janja Gredar Zvonko Gredar OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
5.
SREBRNO Zgodovina ali umetnostna zgodovina Gasilstvo v občini Gornji Petrovci Miha Horvat in Anja Kučan Aleksander Ružič   OŠ Gornji Petrovci
6.
SREBRNO Etnologija Etnološke vezi sosedov SV Slovenije in Avstrijske Štajerske Katarina Durič, Jerneja Kuzma in Lara Recek Lea Skrivanek in Carmen Knaus Kovač OŠ Cankova
7.
BRONASTO Etnologija Od tragača do traktora Maja Cigüt, Natalija Fartelj in Marino Havaši Suzana Panker OŠ Fokovci
8.
SREBRNO Etnologija Dnevi, ko čas ne bi smel biti ovira Alenka Mir Evgenija Peternel OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
9.
ZLATO Etnologija Prekmurski kmečki dom na Markovskem Gregor Marič Franc Čuš in dr. Miran Puconja Gimnazija Franca Miklošiča
 


Več v Kultura in izobraževanje