Pridobljena nepovratna sredstva za rekonstrukcijo dela lokalne ceste Stročja vas - Podgradje

Občina Ljutomer je uspela pridobiti nepovratna sredstva v višini do 316.513,47 evrov, kar pomeni 75 % od upravičenih stroškov investicije

Dejan Razlag, torek, 12. april 2011 ob 13:142
Občina Ljutomer je uspela pridobiti nepovratna sredstva

Občina Ljutomer je uspela pridobiti nepovratna sredstva

Občina Ljutomer je uspela pridobiti nepovratna sredstva programa razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Obnova in razvoj vasi za rekonstrukcijo dela lokalne ceste Stročja vas - Podgradje, v naselju Stročja vas, v višini do 316.513,47 evrov, kar pomeni 75 % od upravičenih stroškov investicije.

V sklopu investicije se bo rekonstruiralo obstoječo cesto v skupni dolžini 605 metrov, ki bo po novem široka od 4 do 4,5 m. Izgrajen bo tudi enostranski pločnik v skupni dolžini 644 metrov ter javna razsvetljava. Predvidena investicijska vrednost celotne investicije znaša 503.196,53 evrov. V ta znesek so poleg gradbenih del vključeni tudi stroški investicijskega nadzora, stroški geodetskih storitev in stroški izdelave investicijske dokumentacije.

Z deli se bo pričelo in končalo v letu 2012.