Evropski teden mobilnosti 2020 v Občini Razkrižje

Občina Razkrižje se je pridružila projektu Evropski teden mobilnosti 2020, s tokratnim sloganom »Izberi čistejši način prevoza« v sklopu katerega je izvedla več različnih projektnih aktivnosti v času od junija do konca oktobra 2020.

Prlekija-on.net, torek, 3. november 2020 ob 15:56
Evropski teden mobilnosti v Občini Razkrižje

Evropski teden mobilnosti v Občini Razkrižje

Občina Razkrižje se je pridružila projektu Evropski teden mobilnosti 2020, s tokratnim sloganom »Izberi čistejši način prevoza« v sklopu katerega je izvedla več različnih projektnih aktivnosti v času od junija do konca oktobra 2020.

Občina je bila uspešna na "Javnem razpisu za sofinanciranje priprav in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020", ki ga je razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo RS, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko ter prejela sofinanciranje v celoti zastavljenega programa v višini 2.000 EUR brez DDV, kar v projektu krije občina.

Vse aktivnosti so se izvajale in bile financirane v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007- LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz programa LIFE, Sklad za podnebne spremembe (Ministrstvo za okolje in prostor) ter Ministrstvo za infrastrukturo.
Namen sodelovanja občine v projektu je bil ozaveščanje in motiviranje občanov za več pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa.

K sodelovanju pri izvajanju projekta, s poudarkom na vključevanju lokalnega gospodarstva v promocijo trajnostne mobilnosti, smo spodbudili tiste subjekte v občini, h katerim stranke lahko pridejo za izvedbo storitev in opravkih, peš ali s kolesom, kar se je v času izvajanja projekta beležilo in zbiralo na priložnostnem kupončku, s čimer so si posamezniki lahko prislužili simbolno nagrado ter sodelovanje v nagradnem žrebanju za praktične izdelke.

Sodelujoči subjekti v občini so bili; dve lokalni trgovini z živili, ena kmetijska trgovina, pogodbena pošta, gostinski lokali s hrano in pijačo, frizerski salon, občina, knjižnica, zasebna lekarna, zasebna ambulanta družinske medicine in občan, ki izvaja storitve kolesarskih izletov in izposoje koles. Pomemben partner v promociji trajnostne mobilnosti je bila tudi Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje in Vrtec pri osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje.

Zaradi manjše površine občine, javni promet po sami občini ni toliko aktualen, se pa ga je spodbujalo za dostop do drugih, bolj oddaljenih krajev. V sklopu projekta smo po različnih načinih in lokacijah promovirali objavo voznih redov javnega avtobusnega potniškega prometa s povezavo iz in v občino Razkrižje, ter pri občanih tudi iskali predloge za dodatne avtobusne linije, ki bi jih potrebovali za svoje obveznosti, v nekoliko bolj oddaljenih krajih. 

Promocijo trajnostne mobilnosti smo izvajali s ciljno skupino od najmlajših do najstarejših, da bi čim več opravkov, prihode v vrtec, šolo, v službo ali podobno opravili peš ali s kolesom. K trajnostno mobilnemu ogledu občine smo spodbujali tudi obiskovalce, ki so turistično informacijsko pisarno obiskovali osebno, ali so bili ob koriščenju turističnih bonov nastanjeni v občini pri turističnih ponudnikih, saj si je občino na 10 km2, kjer imamo vse od murske »ravnice« do prleških »goric«, možno in tudi najlepše ogledati peš ali s kolesom.

V slopu Evropskega tedna mobilnosti je bil zastavljen in izveden naslednji program:

 1. Kolesarjenje, v smislu promoviranja izkoriščanja prostega časa na kolesu in v naravi.

 • v nedeljo, 21. junija 2020, je potekala prva aktivnost, ki smo jo izvedli v okviru projekta Evropski teden mobilnosti 2020, ko smo v sodelovanju z Ambulanto Razkrižje organizirali kolesarjenje. Izpeljali smo ga, kljub deževnemu dnevu. Kolesarili smo v smeri Srednje Bistrice, skozi Gornjo Bistrico do Melincev, kjer smo imeli postanek za okrepčilo. S tamkajšnjim brodom, smo se zapeljali čez Muro na prleško stran na Krapje ter skozi Cven in Moto nazaj na Razkrižje.

 • V nedeljo, 13.9.2020 je Občina Razkrižje v sodelovanju z Ambulanto Razkrižje ter Paulom Wadkinom (Simply Cycling Slovenia) v organizirala že drugi "Nedeljski izlet s kolesom". S tem dogodkom smo želeli promovirati preživljanja prostega časa, tudi nedeljskih izletov po bližnji okolici in naravi s kolesom, ker je koristno in zabavno, naj bo pa vedno tudi varno.

 1. Dnevi odprtih vrat občana Paula Wadkina (Simply Cycling Slovenia), ki so potekali od 16. 9. - 19. 9. 2020, med 8. in 18. uro na Razkrižju 30 (Slomškov mlin) v sklopu izvajanja aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v Občini Razkrižje za promocijo možnosti izposoje koles za potrebe opravkov ali izlete po okolici, zainteresirani pa so se lahko informirali tudi glede izvedbe vodenih kolesarskih izletov, zaenkrat predvsem po Pomurju oz. Sloveniji.

 1. Občina Razkrižje je v aktivnostih Evropskega tedna mobilnosti sodelovala s stojnicami in predstavitvijo projektnih aktivnosti - Trajnostno mobilnega Razkriškega kota (Program ETM 2020, anketni vprašalniki, vozni redi APMS, nagradni kupončki,...) :

 • v torek, 15. 9. 2020 na 1. skupnem roditeljskem sestanku, ki ga je Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje organizirala v Domu kulture Razkrižje. Gost sestanka je bil tudi izvajalec digitalnega načrta šolskih poti, ki je predstavil posodobljen načrt, saj je prvotno ob izvajanju trajnostne mobilnosti zelo pomembna prometna varnost učencev in drugih udeležencev v prometu. Župan Občine Razkrižje je ravnateljici ob tej priložnosti predal za vse učence osnovne šole in otroke v vrtcu utripajoče kresničke in odsevne obeske, namenjene za čim večjo varnost otrok v prometu, v novem šolskem letu.

 • Nabavljenih je bilo tudi nekaj novih triopanov šolska pot, ki so nameščeni ob šolskih poteh.

 • Ob povratku v šolo po epidemiji, junija lanskega šolskega leta ter ob pričetku letošnjega šolskega leta, so otroke na poti v šolo, ki so šli peš ali s kolesom, spremljali naši občani prostovoljci, člani AMD Ljutomer.

 • V sklopu projekta Evropski teden Mobilnosti pa je Občina Razkrižje že konec lanskega šolskega leta (povratek v šolo po epidemiji) vsem učencem Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje nabavila odsevne oranžne nahrbtnike za večjo vidnost v prometu in bolj varno izvajanje trajnostne mobilnosti.

 • Ob tej priložnosti je občina pripravila še povzetek s področja preventivnih aktivnostih prometne varnosti od leta 2016 do 2019, pri čemer je aktivno sodelovala z Javno agencijo RS za varnost prometa.

 • v torek, 29. 9. 2020 na delavnici ob predstavitvi projekta občine "MOST", ki sovpadata s promocijo gibanja in ureditvijo okolice z naravnimi materiali ter istega dne na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje.

 • V sredo 14. 10. 2020 ob razdeljevanje paketov pomoči Rdečega križa.

 1. Spodbujanje javnega potniškega prometa s promocijo voznih redov avtobusov,  ki vozijo iz Razkrižja in nazaj, prav tako pa smo zbirali pobude po dodatnih javnih avtobusnih linijah. Na temo javnega prevoza se nanašajo tudi anketni vprašalniki, tako občine kot tudi Avtobusnega prometa MS d.d., ki so jih občani lahko prejeli in izpolnili na različnih lokacijah po občini. Občinski vprašalnik je bilo možno izpolniti tudi v elektronski obliki.

 • V četrtek, 24. 9. 2020 je za predmetne razrede Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje bila izvedena promocija vožnje z javnim prevozom, ko so iz Avtobusnega prometa Murska Sobota d. d., ki na območju Pomurja opravljajo javno službo javnega linijskega prevoza potnikov, z avtobusom obiskali šolo.

 1. Spodbujali smo občane, da čim več opravkov opravijo peš ali s kolesom, na tak način so bili vabljeni tudi na modernizirano Lokalno EKO zdravo tržnico na Šafarskem.

 1. Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje in Vrtec pri OŠ Razkrižje, ki sta prav tako bila vključena v projekt spodbujanja trajnostne mobilnosti pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo, sta se simbolno s svojimi aktivnostmi in s pomočjo kokoške Rozi ter Belega zajčka pridružila promoviranju pomena Evropskega tedna mobilnosti in pripravili poročilo, ki je dostopno naslednji povezavi;http://www.razkrizje.si/prometna-varnost/

 • V tednu otorka od 5. - 10. oktobra sta Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje in Vrtec pri osnovni šoli imeli za otroke organizirane gledališke predstave prometne vsebine in naslovom "Tri kepice prometa". Pri izvajanju trajnostne mobilnosti je zelo pomembna ozaveščenost o prometni varnosti pešcev in kolesarjev, še posebej s prilagojenimi vsebinami za najmlajše.

 1. Osrednje aktivnosti ETM od 16. 9. 2020 - 22. 9. 2020, ko je potekalo glavno obeleževanje Evropskega tedna mobilnosti in v tem času tudi projektne aktivnosti Občine Razkrižje, Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje ter domačina, ki se ukvarja z izposojo koles in kolesarske opreme, je zraven dnevov odprtih vrat občana Paula Wadkina - Simply Cycling Slovenija bil;

 • v petek, 18. 9. 2020 bil tudi "Dan brez avtomobila", ko je bila za en dan, za motorni promet zaprta javna pot do Centra Zavirje Razkrižje. Učitelji in učenci so prišli v šolo na trajnostni način, učenci višjih razredov osnovne šole pa so preizkušali svoje spretnosti na kolesarskem poligonu na igrišču pred šolo.

 • Občina ima v planu trajnejšo in celovitejšo ureditev ter opremljanje šolskih poti na občinskih javnih poteh po vseh vaseh v občini, z umirjanjem prometa in drugimi infrastrukturnimi ukrepi za večjo prometno varnost.

 1. Vse gospodarske subjekte gostinske dejavnosti, frizerski salon, zdravstvene in javne ustanove v občini smo opremili z namiznimi/stenskimi stojali za letake (skupno nabavljenih 15), kjer smo tekom projektnih aktivnosti nameščali promocijske informacije, povezane s trajnostno mobilnostjo in prometno preventivo, tako, da so informacije stranke lahko hitro opazile. Z ozaveščanjem bomo nadaljevali tudi v prihodnje, kar bo trajnostna naloga.

 1. Do konca oktobra je potekalo beleženje aktivnosti za nagrajevanje občanov za opravke, na katere se podajo na trajnostno mobilni način.  Vse lokale, trgovine in javne ustanove v občini smo založili s programi ETM 2020 v Občini Razkrižje, anketnimi vprašalniki občine in Avtobusnega prometa Murska Sobota (z navedenimi voznimi redi iz občine v sosednje kraje) ter s kupončki, na katerih so lahko občani zbirali podpise ob opravkih peš ali s kolesom, ali sodelovanju v drugih aktivnostih ter si pridobili katero od praktičnih simbolnih nagrad. Nabavljenih je bilo 200 vrečk/nahrbtnikov z odsevnimi trakovi, ki bodo skrbeli za praktične in varne trajnostne opravke in aktivnosti občanov še naprej, bolj aktivnim se je bila dana možnost potegovati za zložljiv nakupovalni voziček na kolesih, ki bo občanom, ki hodijo peš, pomagal k lažjemu prenosu nakupov iz trgovine domov.

  Ob zaključku projekta, ki se uradno končuje zadnjega oktobra, so za nagradno žrebanje najbolj aktivnih občanov, sodelujoče v trajnostnih aktivnostih bile nabavljene še 4 kolesarske čelade, 5 kompletov kolesarskih luči ter 5 stekleničk za vodo za na pot.

 1. Občina je pripravila anketni vprašalnik s področja potovalnih navad občanov glede pešačenja, kolesarjenja in prometne varnosti v Občini Razkrižje. Občani, ki so izpolnjevali anketne vprašalnike v fizični obliki, so lahko v ta namen prejeli v last kemične svinčnike, ki nam jih je za potrebe teh projektnih aktivnostih zagotovila Zavarovalnica Triglav, saj so še posebej v teh časih za ta namen, bili zelo koristni zaradi preprečevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom.

  Analiza anketnih vprašalnikov, ki bo občini v pomoč pri evidentiranju stanja prometne varnosti z vidika občanov, je pokazala, da;

 • občani prihajajo do upravnega središča občine najpogosteje z osebnim motornim vozilom, s kolesom in peš,

 • do upravnega središča občine prihajajo občani na navedeni način zaradi kratke razdalje, ker je najvarnejši način in raznih drugih vzrokov,

 • kot prometne problematike so izpostavili nevarna prečkanja cest in visoke hitrosti vozil, slabšo osvetljenosti cest, pomanjkanje ustreznih površin za pešce in kolesarje,

 • so občani, kot za konkretna mesta, kjer se na poti do upravnega središča ali javnih površin občani počutijo najmanj varno, izpostavili kot najnevarnejšo točko oz. konkretno lokacijo - glavno razkriško križišče, razpršeno pa sledijo križišča na Gibini, Šafarskem in Veščici,

 • bi občani najraje do upravnega središča prihajali s kolesom in peš,

 • da za občasne opravke in prihod v službo v bližnjih občinah ne uporabljajo kolesa, podanih je bilo nekaj predlogov za izboljšanje prometne varnosti, največ razlogov zakaj ne uporabljajo kolesa do bližnjih krajev, je pomanjkanja varnih površin za kolesarje.

 • Večina anketiranih občanov se z javnim prevozom ne vozi, prav tako je večina odgovorila, da se ne bi vozili z javnim prevozom, četudi bi bilo organiziranih več linij, drugi pa so podali termine, kdaj bi jim ustrezala dodatna linija javnega prevoza.

 1. Občina je v sklopu aktivnosti nabavila tudi eno mestno kolo, ki ga bodo zaposleni v občinski upravi in drugi zainteresirani lahko uporabljali za terenske opravke po občini, da vedno ne bo potrebe po uporabi avtomobila in bo tudi hitreje od opravkov peš.

 1. Pri projektnih aktivnostih je občina sodelovala tudi z Javno agencijo RS za varnost prometa in Zavarovalnico Triglav z namenom, da bi pri izvajanju trajnostne mobilnosti bili čim bolj varni. Občina Razkrižje je v začetku leta 2020 bila uspešna na razpisu Skupaj umirjamo promet 2020, v organizaciji podjetja Sipronika in prejela s strani Zavarovalnice Triglav sofinanciranje 60 % nabave novega prikazovalnika hitrosti, ki je postavljen na Gibini, z namenom umirjanja prometa na izpostavljeni točki prehajanja regionalne ceste. http://www.razkrizje.si/skupaj-umirjamo-promet-2020/ Ob tem je Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje v paketu dodatno prejela še nagrado v obliki mini računalnika, preko katerega se na monitor v avli šole projicira tekoče podatke iz prikazovalnika hitrosti, postavljenega na Gibini. Podatki iz obeh prikazovalnikov pa so dostopni tudi na spletni strani Občine Razkrižje http://www.razkrizje.si/prikazovalnik-hitrosti-v-obcini-razkrizje/ . S tem so se učenci od 6. do 9. razreda zelo podrobno seznanili na Tehniškem dnevu, ki je na šoli potekal v petek, 9.10.2020 http://www.os-razkrizje.si/sola/aktualno/dogodki/tehniski-dan-varnost-v-prometu

 • V okviru nacionalne akcije za večjo varnost PEŠCEV s sloganom Bodi preViden, trajajoče od 5. do 18. oktobra, smo občanom ob regionalni cesti, kjer še ni hodnikov za pešce in javne razsvetljave, v poštne nabiralnike predali odsevni trak in letak s preventivnimi vsebinami, ki jih je zagotovila Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP), zraven pa dodali še anketni vprašalnik glede potovalnih navad in tehnični svinčnik. Nekaterim občanom so odsevni traki bili priložnostno razdeljeni tudi osebno na terenu.

Projektne aktivnosti se uradno zaključujejo z 31.10.2020, vendar bo občina z različnimi deležniki v občini nadaljevala promocijo trajnostne mobilnosti.

V okviru projektnih aktivnosti je Občina Razkrižje vzpostavila tudi poseben profil na družbenem omrežju Facebook, katerega se namerava čez leto preimenovati v Trajnostno mobilnost in ga tudi trajnostno nadgrajevati in dopolnjevati. 

Aktivnosti projekta Evropski teden mobilnosti 2020, so se izvajale v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so financirane s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe.Več v Kultura in izobraževanje