V ljutomersko knjižnico odslej tudi z dvigalom

Pričetek obratovanja dvigala v Splošni knjižnici Ljutomer

Dejan Razlag, Branko Košti, sobota, 16. april 2011 ob 12:153
Prva vožnja z dvigalom

Prva vožnja z dvigalom

Danes je s slovesno otvoritvijo v Splošni knjižnici Ljutomer, pričelo delovati dvigalo, s katerim bo odslej omogočen dostop v prostore knjižnice tudi invalidom, dvigalo pa bo dobrodošlo tudi za starejše osebe, mamice z otroki in ostale gibalno ovirane uporabnike. Trak sta skupaj slovesno prerezali županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in direktorica Splošne knjižnice Ljutomer Silva Kosi.

V govoru se je direktorica vsem, ki so pripomogli k tej pridobitvi, iskreno zahvalila, županja je izrazila zadovoljstvo ob tej pomembni pridobitvi, ki bo občanom olajšala dostop do knjižnice, vodja projekta Valentin Odar pa je k temu dodal nekaj tehničnih podatkov o samem dvigalu in delovanju le-tega. Ob sami otvoritvi je potekal tudi kulturni program s harmonikaši Glasbene šole Ljutomer, branjem poezije in nastopom malih folkloristov iz OŠ Stročja vas.

Prva vožnja z dvigalom je pripadla invalidki Jožici Zadravec, ki bo odslej lahko lažje dostopala do knjižničnega gradiva, nakar so dvigalo lahko preizkusili tudi vsi gostje. Sledil je ogled vseh prostorov knjižnice in muzeja. Vodja galerije Srečko Pavličič je ob tej priložnosti županji Olgi Karba predal člansko izkaznico, ki so jo v knjižnico sprejeli kot častno članico.

Z vgradnjo dvigala so prostore knjižnice tudi prenovili in nekoliko preuredili. Največji pridobitvi te preureditve je domoznanska zbirka v enem prostoru, saj je bila doslej ta zbirka locirana na treh lokacijah, nekaj eksponatov je bilo tudi uskladiščenih in nova, večja in svetlejša čitalnica, ki jo bo mogoče na hitro preurediti v prireditveni prostor za predstavitve, pravljične urice, predavanja ipd. Pri teh izvedenih delih so bili skrajno gospodarni, veliko večino del so opravili sami, sami so prepleskali tudi prostore.

Vrednost investije je bila 58 tisoč evrov, del sredstev je občina Ljutomer pridobila na razpisu Ministrstva za kulturo, preostanek pa je bil zagotavljen v proračunu občine.