Kako so cestne službe letos pripravljene na zimske razmere?

Na razpolago je skoraj tisoč delavcev, 371 snežnih plugov, 227 vlečnih posipalcev, 179 avtomatskih posipalcev, 20 snežnih rezkarjev in 479 drugih vozil in mehanizacije.

Prlekija-on.net, torek, 1. december 2020 ob 18:35
Ob največjem sneženju so običajno na terenu vse razpoložljive ekipe

Ob največjem sneženju so običajno na terenu vse razpoložljive ekipe

S 15. novembrom se je uradno pričelo izvajanje zimske službe na glavnih in regionalnih cestah, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na glavnih in regionalnih cestah v upravljanju Direkcije za infrastrukturo tekom celega leta potekajo aktivnosti s katerimi se ohranja prevoznost, podaljšuje življenjsko dobo vozišča in objektov, skrbi za temeljni nivo prometne varnosti in s tem zagotavlja nemoteno odvijanje prometa. Gre za opravila tako imenovanega rednega vzdrževanja, ki pa so bolj izpostavljena v času izrednih dogodkov, vremenskih nevšečnosti in zimskem obdobju.

Med opravila rednega vzdrževanja v zimskem času, tako imenovane zimske službe, sodi tudi intenzivno opazovanje vremena in stalna analiza podatkov z vremenskih postaj ob cestišču ter izvajanje kontrolnih voženj, saj so razmere na vozišču na posameznih mikrolokacijah (mesta ob vodi, premostitveni objekti, klanci) lahko bistveno drugačne kot sicer na posameznem območju. Na podlagi rezultatov analize zbranih podatkov je mogoče predvideti razvoj situacije na cesti in se pravočasno pripraviti na akcijo ter izbrati optimalno strategijo za pluženje in posipavanje.

Sneg v Ljutomeru

Bo pri nas snežilo ali deževalo?


Na razpolago je skoraj tisoč delavcev

V času izvajanja zimske službe se tudi poveča pripravljenost ekip za akcije ponoči, saj ravno ponoči obstaja večja nevarnost za nastanek poledice in s tem povezanih nesreč, zaradi redkejšega prometa ponoči pa je tudi ceste lažje plužiti in posipavati. Kljub vsej tehnologiji ki je na voljo (na vozila s posipalniki se namešča merilce temperature in na osnovi trenutne temperature zraka in temperature cestišča med posipavanjem sproti prilagaja količine soli in določa kritična mesta za nastanek poledice) je pomemba dobra komunikacija med centralo, ki sproti analizira vse prejete podatke, in vozili na terenu. Za dobro izvedbo posameznih akcij zimske službe so ključnega pomena izkušnje tako voznikov kot operaterjev, ki koordinirajo ekipe na terenu. Upravljalec že v poletnih mesecih prične s pripravo planov izvajanja zimske službe, v okviru katerih opredeli kje bodo »potovala« posamezna plužna/posipalna vozila ter organizira poti obveščanja in krepitve ekip v primeru slabšanja vremenskih razmer. V tem času tudi popiše vsa potencialno kritična mesta in pripravi posebne protokole za izvajanje zimske službe na teh mestih. V času poteka akcij zimske službe pa je odločitev o vrsti in načinu ukrepanja ter o tem kakšno posipno mešanico izbrati v pristojnosti ekipe, ki neposredno izvaja pluženje, čiščenje, posipanje.

Ekipe koncesionarjev, ki izvajajo gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja državnih cest, delujejo v 45 cestnih bazah, kjer je organizirano neprekinjeno 24-urno dežurstvo v sestavi enega glavnega dežurnega pri vsakem koncesionarju ter voznik in strojnik na vsako cestno bazo v pripravnosti na domu, skladno z navodili koncesionarja.

Za izvajanje zimske službe na 5.962 km glavnih in regionalnih cest je na razpolago:

  • do 973 delavcev;
  • 371 snežnih plugov različnih vrst;
  • 227 vlečnih posipalcev;
  • 179 avtomatskih posipalcev;
  • 20 snežnih rezkarjev;
  • 479 drugih vozil in mehanizacije (nakladalci, poltovorna, tovorna in specialna vozila in stroji).

Izvajalci zimske službe z boljšo opremljenostjo (vozila z večjo nosilno težo, ki omogoča daljše posipalne trase, sodobne nakladalne naprave, oprema, ki omogoča paralelno nakladanje soli na več vozil ali istočasno nakladanje soli in natakanje slanice itd.) pa so samo eden od elementov, ki omogočajo dobro izvedbo posameznih akcij zimske službe.

Pluženje cest
Na voljo je 371 snežnih plugov različnih vrst

Ob največjem sneženju so običajno na terenu vse razpoložljive ekipe

Kot se je izkazalo že v preteklih letih so pomemben partner pri učinkovitem izvajanju zimske službe ravno udeleženci v prometu. Le-ti z ustrezno opremljenimi vozili, seznanjeni s stanjem cest in prometa na trasi načrtovane poti lahko pomembno doprinesejo k temu, da vsi pravočasno in varno pridejo na cilj. Merilo za ocenjevanje kvalitete izvajanja zimske službe je namreč zagotovljena temeljna varnost na cesti in čim boljša pretočnost prometa v danih razmerah (sneženje, močne padavine itd.). Ustrezno pretočnost prometa pa je težko vzdrževati v času močnih in obilnih snežnih padavin, ko na cestišče nanese več centimetrov snega še preden plužna vozila sploh zaključijo krog pluženja. Ob močnem sneženju se promet upočasni in posledično tudi plužno vozilo potrebuje več časa, da zaključi pluženje na celotni predpisani trasi, kar pomeni, da v času močnega sneženja ni možno zagotavljati tako imenovane »črne ceste«, torej vozišča brez snega. V primeru, ko morajo cestarji priskočiti na pomoč vozilom, ki so na cesti obtičala zaradi neprimerne opreme, nepripravljenosti voznika ali kakšnega drugega razloga, ni možno vedno ukrepati na način, da bi se na traso plužne poti poslalo nov plug, saj je število plužnih enot omejeno, ob največjem sneženju pa so običajno na terenu vse razpoložljive ekipe.

Ekipe, ki na glavnih in regionalnih cestah izvajajo zimsko vzdrževanje cest se vsem voznikom zahvaljujejo za strpnost in razumevanje, vse, ki se bodo na pot odpravili v času padavin ali izrazito nizkih temperatur pa naprošajo, da skladno z zimskimi razmerami načrtujejo nekoliko več časa za pot in se pred odhodom na pot informirajo o stanju na cestah, na poti pa spremljajo radijske prometne informacije.

Vsem udeležencem v prometu želijo varno pot do cilja.Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Gospodarstvo