Župan poziva svetnike in svetnici: v dobro občank in občanov zrušite zid, ki ste ga postavili med vami in menoj

Še ena nesklepčna seja občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.

Branko Košti, sobota, 5. december 2020 ob 10:11
17. redna seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

17. redna seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Za sredo, 2. decembra, je bila sklicana 17. redna seja občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, na katero je župan Anton Slana med drugimi točkami, uvrstil tudi rebalans proračuna za leto 2020 in obravnavo in sprejem osnutka Odloka o proračunu za leto 2021.

Na začetku seje je župan ugotovil, da so od enajstih svetnic in svetnikov na seji prisotni le štirje svetniki, ostali so svojo odsotnost opravičili. Odsotnost skupine svetnikov je župan označil kot bojkot, oziroma celo sabotažo in predlagal: "svetnicam in svetnikom občinskega sveta, ki imate svoje razumevanje vodenja občine, da zrušite zid, ki ste ga postavili med vami in mano, v dobro občank in občanov in tudi ostalih članov občinskega sveta", ter jih označil za zaviralce razvoja in delovanja občine, delovanja občinske uprave in vseh javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.

Nesklepčnost seje je bila pričakovana, saj je skupina sedmih svetnic in svetnikov dan pred sejo pisno obvestila župana in občinsko upravo, da se seje ne bodo udeležili, dokler ne bo bodo na dnevni red in v gradivo za sejo uvrščene točke, ki so jih predlagali že za 8. redno sejo. Te pa so:

  1. Razprava in imenovanje Odbora za spremljanje gradbenih investicij po načrtu razvojnih programov
  2. Razprava o terminskem planu izgradnje prizidka vrtca Sonček po proračunu in NRP za leto 2020.
  3. Razprava in potrditev sklepa NO o pristopu imenovanja izvedenca gradbene stroke za posebne strokovne naloge. 

Njihova zahteva je tudi, da morajo biti v osnutku proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021, kot prioritete zajeti vsi nerealizirani gradbeni projekti in nerealizirani amandmaji, ki so bili sprejeti v Proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020.

Župan Slana je novo sejo napovedal že naslednji teden, v sredo, 9. decembra. Iz javno objavljenega dnevnega reda, tudi na to sejo, s strani skupine svetnikov zahtevane točke, niso uvrščene.Več v Politika