Za obisk upravne enote se je nujno potrebno predhodno naročiti

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah določa, da se v upravnih postopkih in odločanju v upravnih zadevah začasno uvede nekatere spremembe.

Prlekija-on.net, petek, 11. december 2020 ob 10:07
Za obisk upravne enote je potrebna predhodna najava

Za obisk upravne enote je potrebna predhodna najava

Iz Upravne enote Ljutomer, stranke seznanjajo z odlokom Vlade RS, ki velja od danes, dne 11. 12. 2020, in se glasi:

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah.

Ta odlok določa, da se v upravnih postopkih in odločanju v upravnih zadevah začasno uvede naslednje spremembe:

  • vlaganje vlog je mogoče po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa; stranke se lahko identificirajo z EMŠO ali davčno številko,
  • omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri pristojnem organu za sprejem vloge. Vložnik jih lahko pošlje po pošti ali po elektronski poti,
  • organ lahko iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja,
  • pregledovanje dokumentov upravne zadeve v prostorih organa se ne izvede, če je upravičeni osebi mogoče zagotoviti izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje (fizično ali elektronsko) kopijo dokumentov zadeve,
  • vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov se lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal,
  • izjemoma se dovoljuje podaljšanje roka za izpolnitev (materialne) obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom (odločbo ali sklepom), če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti zaradi tveganja okužbe ali preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.

Zato ponovno opozarjajo, da se je za obisk upravne enote nujno predhodno naročiti po telefonu oziroma na elektronski naslov UE: ue.ljutomer@gov.si.

Predhodno naročanje za ureditev zadev s področja kmetijstva, okolja, dela in družine ter SPOT je mogoče na telefonski številki 02/584 94 35.

Predhodno naročanje za ureditev zadev s področja upravno notranjih zadev in prometa je mogoče na telefonski številki 02/584 94 23.