Obnovila se bo državna cesta skozi Spodnji in Zgornji Kamenščak do Vidanovcev

Cesta se bo obnovila od konca naselja Ljutomer čez naselje Spodnji Kamenščak do začetka naselja Vidanovci oz. Zgornji Kamenščak, vrednost del pa znaša 1,164 milijona evrov. Pločnika na tem odseku (zaenkrat) ne bo.

Prlekija-on.net, nedelja, 13. december 2020 ob 17:113
Cesta se bo obnovila od konca naselja Ljutomer čez naselje Spodnji Kamenščak do začetka naselja Vidanovci oz. Zgornji Kamenščak

Cesta se bo obnovila od konca naselja Ljutomer čez naselje Spodnji Kamenščak do začetka naselja Vidanovci oz. Zgornji Kamenščak

Letos avgusta je na portalu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) bila objavljena razpisna dokumentacija za preplastitev vozišča R3-713 odsek 4910 Ljutomer - Savci - Ptuj od km 0,860 do km 5,465. DRSI je za preplastitev omenjene ceste podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem Pomgrad d.d. s partnerjema Asfalti Ptuj d.o.o. in Legartis d.o.o. v vrednosti 1.164.569,51 evrov, so nam na poizvedovanje odgovorili iz DRSI, poleg izbranega izvajalca pa so ponudbo oddali še štirje ponudniki.

Zanimalo nas je tudi, kdaj se bodo pričela ta dela, kako dolgo bodo trajala ter kaj vse se bo ob tem prenovilo. Glede tega so nam odgovorili, da bo v sklopu predvidenih del preplaščen in urejen cca 4,6 kilometra dolg odsek regionalne ceste R3-713/4910 Ljutomer-Savci-Ptuj od km 0,860 do km 5,465, to je približno od konca naselja Ljutomer čez naselje Spodnji Kamenščak do začetka naselja Vidanovci oz. Zgornji Kamenščak.

Pločnik na Kamenščak

Pločnik na Kamenščak končan


V sklopu pogodbenih del bo izvedeno: rekonstrukcija vozišča po postopku s hladno reciklažo, čiščenje in po potrebi poglabljanje obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja, izvedba kamnitih zložb, dosip in utrditev bankin s kamnitim drobljencem ter ureditev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. Izvajalec bo z deli pričel predvidoma marca naslednje leto, rok dokončanja del pa je 180 dni po uvedbi izvajalca v delo.

Predvidene delne in popolne zapore ceste

Povprašali smo tudi glede režima del, ali bodo tudi popolne zapore. "Za izvedbo lokalnih sanacij (čiščenja, rušitve, razširitve, odvodnjavanja, izkopi, ...) sta predvideni dve delni zapori z izmenično enosmernim prometom - ena zapora na začetku trase, druga na koncu, ki se bosta glede na izvedena dela pomikali ena k drugi. Popolna zapora je predvidena v času izvedbe reciklaže in polaganju končnega obrabnega sloja asfalta. Za koliko časa bo, zaradi izvedbe teh del, potrebno vzpostaviti popolno zaporo, bo znano, ko bo pripravljen elaborat ter izdano dovoljenje. Dela, za katera je potrebna popolna zapora, bodo predvidoma potekala sprva od Ljutomera (križišče pri cerkvi) do konca naselja Sp. Kamenščak (križišče s Cezanjevci oz. Mekotnjakom), nato pa še od konca naselja Sp. Kamenščak (križišče s Cezanjevci oz. Mekotnjakom) do začetka naselja Vidanovci oz. Zg. Kamenščak (križišče z Branoslavci). O prometnem režimu v času izvajanja del ter obvozih v času popolne zapore, bodo uporabniki obveščeni preko Prometno-informacijskega centra (PIC)," so nam odgovorili glede poteka del in zapor.

Cesta Spodnji Kamenščak
Cesto so na odseku na Sp. Kamenščaku večkrat že sanirali, predvsem brežine

Pločnika (še) ne bo

Kot je znano, se je pred leti iz Ljutomera na Spodnji Kamenščak uredilo že 750 m pločnika, naprej od kapelice pa je zaenkrat stanje ostalo nespremenjeno. Tam ni pločnika, bankine so neurejene, ponekod je tudi nevarno zaradi nenehnega drsenja zemlje po pobočju v gozd. Tam je tudi gost promet proti Zg. Kamenščaku, Stari Cesti, Vidanovcem... vozijo tudi tovorna vozila. Otroci hodijo peš v šolo, na tem odseku ni avtobusne postaje, kar nekaj otrok hodi tudi do Mladinskega centra Prlekije, ko imajo različne dejavnosti. Letos se je na tem odseku pripetila tudi hujša prometna nesreča z udeležbo osebnega vozila in pešca (pred leti tudi smrtna). Glede na navedeno, smo pred kratkim povprašali tudi na Občino Ljutomer, ali je mogoče v prihodnosti v načrtu ureditev pločnika tudi na tem odseku in ali Občina Ljutomer ureja kaj v smeri, da se prometna varnost na tem odseku izboljša. Iz Občine Ljutomer so nam v začetku novembra odgovorili: "Cesta skozi naselje Sp. Kamenščak je regionalna cesta III. reda in je v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo. Sama cesta je v slabem stanju, na kar je občina upravljalca že večkrat pisno opozorila. Ker bi bila potrebna tudi sanacija brežin ob cesti, saj le te že spodkopavajo samo cesto, bi bila tudi izgradnja pločnika na tem odseku finančno zelo zahtevna. Ker bi bilo potrebno zgraditi številne podporne zidove in varnostne ograje, bi to pomenilo v primerjavi z gradnjo pločnikov na drugih cestah bistveno večji strošek. V Občini Ljutomer si bomo prizadevali, da bi se v bodoče skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo pripravil celovit projekt, ki bo vključeval tako sanacijo ceste, kot zagotovitev varnosti pešcev na tem odseku."

Pločnik je bil urejen do kapelice na Sp. Kamenščaku
Pločnik je bil urejen do kapelice na Sp. Kamenščaku

Gradnja pločnikov v pristojnosti občine

Kako je glede ureditve pločnika na tem odseku, smo povprašali tudi DRSI in ali se je glede tega kaj urejalo skupaj z občino, da bi se poskrbelo tudi za varnost pešcev. Iz DRSI so nam glede tega odgovorili: "V sklopu preplastitve ceste R3-713/4910 Ljutomer-Savci-Ptuj, od km 0,860 do km 5,465, ureditev pločnika ni predvidena. Ker gre za gradnjo pločnikov znotraj naselja, je v skladu s 47. členom Zakona o cestah le-to v pristojnosti občine. Za ureditev pločnika znotraj naselja mora občina pripraviti projektno dokumentacijo in na podlagi le te pridobiti soglasje Direkcije. Po pridobitvi soglasja lahko občina na podlagi potrjene projektne dokumentacije pristopi k izvedbi. Direkcija zaenkrat s strani občine še ni prejela pobude za ureditev pločnika."


Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Gospodarstvo