Znane so izjeme in omejitve, ki bodo veljale med božično-novoletnimi prazniki

Vlada je izdala odloke, ki bodo začeli veljati 24. decembra 2020 in bodo veljali do vključno 4. januarja 2021.

Prlekija-on.net, torek, 22. december 2020 ob 08:27
Prazniki bodo letos drugačni

Prazniki bodo letos drugačni

Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji za čas med prazniki določila nekatere izjeme pri prehajanju med občinami in regijami za namen obiska in z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji zmanjšala število izjem glede na trenutno veljavne. Iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zdravje so tako sporočili podrobnosti, ki jih objavljamo spodaj.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v prazničnem času

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 24. decembra 2020 in velja do vključno 4. januarja 2021.

Za namene obiskov bomo lahko obiskali druge občine in regije

Za božič omejitev gibanja med občinami in regijami za obiske ne bo veljala


Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je 16. novembra 2020 začel veljati nov Odlok, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, razen nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja v med-prazničnem obdobju.

S predlaganim odlokom se glede na do sedaj veljavni odlok na območju celotne Slovenije zmanjšuje število izjem na naslednje dejavnosti:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov velja še naprej.

Pri ponujanju storitev in blaga v zaprtih prostorih se še vedno mora zagotoviti 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali pa ena stranka na cel prostor, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Prav tako se morajo upoštevati vsa ostala higienska priporočila ministrstva za zdravje kot tudi NIJZ.

Med prazniki nekatere izjeme glede prehajanja med občinami in regijami za namen obiska

Vlada Republike Slovenije izdaja Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za čas praznikov so določene izjeme glede omejitve prehajanja med občinami in regijami. Prehajanje med občinami in regijami za namen obiska bo tako dovoljeno v obdobju:

 • od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure,
 • od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure.

Začasno je dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, mlajše od 15 let.

Vse druge omejitve in prepovedi iz odloka ostanejo v veljavi (prepovedane prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke, prepoved zbiranja, t. i. epidemiološka ura med 21. in 6. uro).

Odlok začne veljati 24. decembra 2020 in velja do vključno 4. januarja 2021.

Spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Vlada Republike Slovenije je izdala tudi Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Veljavni Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določa, da je ob vstopu v zaprt javni prostor obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. S predlagano spremembo odloka se ureditev usklajuje s strokovnimi in zakonskimi usmeritvami, ki urejajo promet in uporabo razkužil. Za namene razkuževanja rok in površin je v Republiki Sloveniji v prometu in uporabi več vrst proizvodov, ki poleg etanola lahko vsebujejo tudi druge aktivne snovi in katerih varnost in učinkovitost preverja Urad Republike Slovenije za kemikalije v postopkih registracije na podlagi predpisov Evropske unije in nacionalnih predpisov s področja biocidnih proizvodov. Kot ustrezna razkužila se tako določajo vsa razkužila, ki so registrirana v Sloveniji za ta namen in uvrščena v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.

Hkrati se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer do 29. decembra 2020.

Zabeležene okužbe po občinah v zadnjih 7 dneh

COVID-19 stanje: V zadnjem tednu v občini Ljutomer 74 novih okužb
Več v Slovenija