Državni zbor sprejel PKP7. Kaj prinaša?

Glavni cilj zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Prlekija-on.net, sreda, 30. december 2020 ob 09:22
PKP7 prinaša pomoč za področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

PKP7 prinaša pomoč za področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma sedmi protikorona paket (#PKP7) je bil na 55. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije sprejet s 50 glasovi za in 7 proti, sporoča Ministrstvo za finance. Glavni cilj zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

"Finančni učinek sedmega protikorona paketa po ocenah Ministrstva za finance znaša okoli 550 milijonov evrov," je uvodoma dejal minister za finance mag. Andrej Šircelj, ki je predlog zakona podrobno predstavil že na seji Odbora za finance, kjer so poslanci z 11 glasovi za in dvema proti predlog podprli, naslednji dan pa je predlog zakona predstavil tudi na plenarni seji Državnega zbora RS.

Spremembe na področju kritja fiksnih stroškov za podjetja

"Gospodarstvu bomo pomagali z namenskim premoženjem javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja, za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij pa bomo zagotovili finančna sredstva za ukrep garancij za bančne kredite ter zniževanje bančnih stroškov," je pojasnil minister, ki je dodal, da bo vlada, zaradi izpada dohodkov na področju turizma in gostinstva zagotovila poroštvo SID banki za kritje prve izgube ukrepa finančnega inženiringa.

"#PKP7 prinaša spremembe tudi na področju kritja fiksnih stroškov za podjetja, in sicer 1000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 odstotkov in 2000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov," je še dodal minister.

Denarno nadomestilo plače, solidarnostni dodatek za upokojence, študente in otroke

S #PKP7 se uvaja tudi začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evrov bruto na mesec, za čas trajanja razglašene epidemije, za osebe, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas.

S predlogom zakona se tudi izboljšuje položaj širšega kroga upravičencev. Do solidarnostnega dodatka za upokojence bodo upravičeni tisti katerih pokojnina znaša 714 evrov ali manj, enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejmejo študentje, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, z zakonom pa se zagotavlja tudi enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vsakega otroka do 18. leta.

"Uvajamo tudi enkratni solidarnostni dodatek za novorojenčke v višini 500 evrov ob rojstvu otroka, ki jo bodo deležni starši za otroka rojenega od 1.1.2020 do eno leto po koncu epidemije," je pojasnil mag. Šircelj.

Janez Janša: "Vsakega novega dečka ali deklice smo bili in bomo izjemno veseli. Starši si zaslužijo priznanje in...

Objavil/a Vlada Republike Slovenije dne Torek, 29. december 2020

Pomoč ranljivim skupinam in gasilskim društvom

"Za izboljšanje socialnega položaja ranljivih skupin oseb na podeželju, ki imajo nizke dohodke, se določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov. Upravičenci morajo biti stari vsaj 65 let in biti nosilci oziroma člani kmetije," je še pojasnil minister.

S #PKP7 se uvede tudi dodatek za študente in dijake za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19.

V nadaljevanju seje je minister izpostavil, da bo vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplačal krizni dodatek v višini 200 evrov, ki bo oproščen plačila davkov in prispevkov.

"Pozabili nismo niti na prostovoljna gasilska društva. Zaradi izpada prihodkov v letu 2020 se jim zagotovi nadomestilo izpada sredstev za namene nakupa osebne zaščitne opreme, skupne opreme in gasilskih vozil," je še izpostavil minister.

#PKP7 #SkupajZmoremo

Objavil/a Vlada Republike Slovenije dne Torek, 29. december 2020

Vsakdo bo lahko nadaljeval zaposlitev, če se bosta s tem strinjala oba akterja

Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, a so na svojem delovnem mestu nepogrešljivi za delodajalca, bodo s soglasjem delodajalca lahko ostali v delovnem razmerju, skladno s sprejetim PKP7, ob tem sporoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ključen je obojestransko vzajemen odnos med zaposlenim in delodajalcem. Ne glede na vrsto dela bo vsakdo lahko nadaljeval zaposlitev, če se bosta s tem strinjala oba akterja.

"Posebej izpostavljamo, da ravno iz tega razloga, ukrep ne bo negativno vplival na kadrovsko podhranjene poklice. Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje, a so na svojem delovnem mestu nepogrešljivi za delodajalca, kar zagotovo velja npr. za poklice v zdravstvu, bodo s soglasjem delodajalca lahko še naprej ostali v delovnem razmerju," zagotavljajo na ministrstvu.

Z ukrepom se predvsem spodbuja zaposlovanje mladih, kar se bo zrcalilo v izboljšanju gospodarske slike. Zaradi korona krize je namreč trg dela trenutno zelo prizadet, v tem času se je precej povišala brezposelnost zlasti med mladimi. Slednji tudi sicer ne dobijo priložnosti za zaposlitev, saj nekateri starejši delavci ostajajo v delovnem razmerju še dolgo zatem, ko izpolnijo pogoje za upokojitev. Obenem pa bo ta sprememba izboljšala zaposlitvene možnosti tudi osebam med 55. in 58. letom starosti, ker se jih delodajalci zdaj bojijo zaposlovati.Več v Slovenija