Pri Sv. Juriju ob Ščavnici deluje nov zbirni center komunalnih odpadkov

Zbirni center je namenjen oddaji določenih vrst komunalnih odpadkov, nastalih v gospodinjstvih.

Branko Košti, torek, 19. januar 2021 ob 13:441
Zbirni center Sv. Jurij ob Ščavnici

Zbirni center Sv. Jurij ob Ščavnici

Od sobote, 9.1.2021, ob lokaciji predvidene nove čistilne naprave tik ob glavni cesti Biserjane - Slaptinci, deluje nov zbirni center komunalnih odpadkov Sveti Jurij ob Ščavnici. Zbirni center se razteza na površini 740 m2, dela je izvedlo podjetje NOGRAD d.o.o. iz Lendave, skupna vrednost investicije pa je okrog 120 tisoč evrov.

Zbirni center komunalnih odpadkov je namenjen oddaji določenih vrst komunalnih odpadkov, uporabljajo pa ga lahko vsi uporabniki iz gospodinjstev z območja občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so vključeni v sistem gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Upravičenost do uporabe zbirnega centra, ki je odprt vsako soboto med 9. in 13. uro, razen ob praznikih, občani izkazujejo z računom, položnico ali odrezkom položnice za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki ni starejši od treh mesecev. Uporabnikom iz dejavnosti uporaba zbirnega centra ni dovoljena. Oddaja odpadkov v center ni plačljiva, saj je strošek zbiranja že vključen v redni mesečni strošek ravnanja s komunalnimi odpadki.

V zbirnem centru lahko občani oddajo naslednje vrste odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu:

 • vse vrste embalaž: mešana, steklena, papirna, lesena, kovinska, sestavljena, tekstilna
 • papir in karton
 • steklo
 • kosovne odpadke
 • oblačila in tekstil
 • jedilno olje in masti
 • motorna olja
 • kovine
 • baterije in akumulatorje
 • žarnice, sijalke in fluorescenčne cevi
 • električno in elektronsko opremo (npr: telefone, računalnike, majhne in velike gospodinjske aparate…)
 • izrabljene gume brez platišč (do 50 kg oz. 4 gume na povzročitelja na leto)
 • barve, lake, lepila, smole, čistila
 • topila, kisline, alkalije, fotokemikalije
 • fitofarmacevtska sredstva
 • zdravila
 • odpadni les in les, ki vsebuje nevarne snovi (barvan ali impregniran les)
 • embalažo, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
 • plenice (dostavljene samo v namenskih vrečah podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o.)

Katerih odpadkov v zbirnem centru ni mogoče oddati?

V zbirnem centru se ne zbirajo in ni mogoče oddati odpadkov, ki nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti ter:

 • mešanih komunalnih odpadkov (z izjemo plenic)
 • gradbenih odpadkov
 • biorazgradljivih odpadkov in zelenega reza
 • odpadkov, ki vsebujejo azbest
 • silažne folije

Kaj je še potrebno upoštevati ob vstopu v zbirni center?

V zbirni center morajo biti odpadki dostavljeni tako, da je ob oddaji mogoče ločiti posamezne vrste odpadkov med sabo, saj posamezna vrsta odpadkov sodi v ločeno opremo za zbiranje, upoštevati je potrebno vrstni red ter vsa navodila pooblaščenih oseb izvajalca zbiranja odpadkov in ostalih pooblaščenih oseb. Seveda je nujno upoštevati vse ukrepe v povezavi s širjenjem bolezni covid-19 ter pisna navodila in opozorila, izobešena ob vhodu.

V zbirnem centru je ob oddaji potrebno upoštevati tudi vsa ostala navodila pristojnih organov in institucij v povezavi z oddajo odpadkov, predvsem pa v povezavi s preprečevanjem širjenja bolezni COVID-19.