Predlog PKP8 bo imel predvidoma finančne posledice v višini 320 milijonov evrov

Glavni ukrep zakona bo, da vlada prevzema del bremena zaradi dviga minimalne plače, ki bo v veljavi od 1. januarja letos.

Prlekija-on.net, četrtek, 21. januar 2021 ob 16:21
Finančne posledice so predvidene v višini 320 milijonov evrov

Finančne posledice so predvidene v višini 320 milijonov evrov

Vlada se je na današnji seji seznanila z osnutkom zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covdia-19. Glavni cilj predloga PKP8 je ohraniti delovna mesta in uveljaviti ukrepe glede delovnih razmerij, trga dela, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Predlog zakona bo imel predvidoma finančne posledice v višini 320 milijonov evrov.

Glavni ukrep zakona bo, da vlada prevzema del bremena zaradi dviga minimalne plače, ki bo v veljavi od 1. januarja letos. Vlada predlaga določitev drugačne najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju. Tako bo za mesece od januarja do junija 2021 najnižja osnova za izračun prispevkov minimalna plača, ne pa več 60 odstotkov povprečne plače. Na tak način bo vlada pomagala prevzeti del bremena gospodarstvu. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj ocenjuje, da bo ta delež pomoči nekje v dobrih 40 odstotkih stroška delodajalcev zaradi te razlike dviga minimalne plače. Ukrep se lahko podaljša največ za pol leta, torej za izplačane plače in nadomestila plače tudi za mesece od julija do vključno decembra 2021. Finančni vložek države za ta ukrep je ocenjen v višini 47 milijonov.

Kot je povedal Cigler Kralj, razmere na trgu dela spremljajo, analizirajo ter se skladno s potrebami nanje tudi prioritetno odzivajo. Ključna ukrepa, ki sta do sedaj pomagala ohraniti okrog 300.000 delovnih mest sta čakanje na delo in subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Oba ukrepa ostajata, ukrep čakanja na delo doma pa podaljšujejo še za tri mesece, z možnostjo podaljšanja ukrepa s sklepom vlade 2x po 1 mesec. Delodajalec v času vključenosti v ukrep npr. ne bo smel začeti postopka kolektivnih odpustov, kot tudi ne vročiti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Za primere kršitev vseh naštetih obveznosti je določena sankcija.

"V PKP8 je tudi nekaj ukrepov za starejše. Zelo pomembno je izvajanje podaljšanje obravnave, ki se nanaša na čas potreben za okrevanje. Starejši, zlasti tisti s pridruženimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi spadajo v izjemno ranljivo kategorijo. Po preboleli bolezni pogosto vpliva na podaljšan čas potreben za okrevanje. Posledično starejše osebe po preboleli bolezni in zaključenem bolnišničnem zdravljenju zaradi odsotnosti potrebne podpore v domačem okolju, iz bolnišnice ni mogoče odpusti. Zato se predvidene dodatne zmogljivosti v objektih, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti z nastanitvijo. Zagotavljanje podaljšane obravnave osebi bo lahko trajalo največ 30 dni, z možnostjio podaljšanja za naslednjih 30 dni," je povedal minister.

Solidarnostni dodatki za posamezne skupine

S PKP8 predvidevajo izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 € za polnoletne dijake s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražujejo po javnoveljavnih izobraževalnih programih v RS. PKP8 pa predvideva razširitev kroga upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka tudi na invalide z izredno nizkim denarnimi prejemki. Solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojni veterani in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.Več v Slovenija