Lani zastave visele napačno, letos jih ni

Letos med zdajšnjimi prazniki, zastav pri spomeniku padlim v 2. svetovni vojni ni izobešenih

Prlekija-on.net, sobota, 30. april 2011 ob 19:233
V skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), se zastava RS izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih.

Z izobešanjem zastav pokažemo državljansko zavest ter spoštovanje naše zgodovine, zastave pa izobešamo ob naslednjih praznikih:
  • 8. februar – Prešernov dan oz. slovenski kulturni praznik;
  • 27. april – dan upora proti okupatorju;
  • 1. in 2. maj – praznik dela;
  • 25. junij – dan državnosti;
  • 17. avgust – združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (ni dela prost dan);
  • 15. september – dan vrnitve Primorske k matični domovini (ni dela prost dan);
  • 23. november – dan Rudolfa Maistra (ni dela prost dan);
  • 26. december – dan samostojnosti in enotnosti.
V Ljutomeru so bile zastave vedno izobešene tudi pri spomeniku padlim v 2. svetovni vojni pri Parku I. slovenskega tabora. A napačno, okoli česa se je lani tudi na našem forumu razvila dolga debata. Po Zakonu o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) se zastava na drogu izobeša tako, da si barve zastave sledijo od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča; grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu. Njej mora biti prilagojena tudi zastava občine, ki bi morala biti v razmerju stranic 1:2 in ne 1:3. Letos med zdajšnjimi prazniki, zastav na omenjenem mestu ni izobešenih.

Na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, 17. marca 2011, je bil sprejet Odlok o spremembah odloka o simbolih Občine Ljutomer (Uradni list RS št. 39/97 in 94/01), kjer sta se v 4. členu spremenila drugi in tretji stavek tako, da se sedaj glasita: »Na zastavi je v sredini barvni grb. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve.« Razlog za spremembo odloka je bil v uskladitvi razmerja širine in dolžine pri občinski zastavi v primerjavi z državno zastavo. Zastave Občine Ljutomer izdelane pred uveljavitvijo tega odloka, se sicer lahko uporabljajo še v prehodnem obdobju enega leta od uveljavitve tega odloka.

Pravila pri izobešanju slovenske zastave
Zastava na drogu – Barve zastave je potrebno gledati v vrstnem redu od zgoraj navzdol. To pomeni, da je pravilno zaporedje barv slovenske zastave bela, modra, rdeča. Prav tako se grb nahaja zgoraj in ne spodaj na zastavi. Slovensko zastavo se pravilno obesi na drog tako, da je bela barva zgoraj (tako je tudi grb zgoraj). Napačna postavitev barv pomeni srbsko in ne slovenske zastave!

Zastava na oknu - Kadar izobesimo zastavo iz okna je pravilo, da si barve, gledano z ulice, od leve proti desni sledijo – bela, modra, rdeča. Grb na zastavi je v tem primeru levo zgoraj! Ko zastavo izobešamo, jo tisti ki to počne vidi v nasprotnem vrstnem redu – na njegovi levi je rdeča, potem modra in na desni bela!

Zastava na prosto stoječem drogu -  V primeru da izobesimo slovensko zastavo na prosto stoječi drog, velja enako pravilo kot pri izobešanju zastave iz okna. Zastava visi pred drogom v zaporedju barv od leve proti desni – bela, modra, rdeča!

In vi? Izobešate državno zastavo ob državnih praznikih?