S prireditvijo Prleški večer zaključili projekt Tak se guči!

V sklopu projekta Tak se guči, so bile posnete radijske in televizijske oddaje v prleščini, izdelal se je prleški slovarček Tak čehi pa puce gučimo, vse pa je bilo predstavljeno na zaključni prireditvi Prleški večer.

Prlekija-on.net, sreda, 27. januar 2021 ob 08:24
Prleški večer

Prleški večer

S prireditvijo Prleški večer se je vsebinsko in izvedbeno zaključil projekt Tak se guči!, s katerim sta si Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) in Kulturno društvo za ohranjanje kulturne in naravne dediščine Sveti Jurij ob Ščavnici zadala cilj, ozavestiti mlade o pomenu rabe narečij za ohranjanje prleške identitete prebivalcev, kar posledično vpliva na boljšo kvaliteto življenja ter lahko zmanjša beg možganov.

V sklopu projekta Tak se guči, ki je bil izveden v okviru 3. javnega poziva LAS Prlekija in ga sofinancirata Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so bile posnete radijske in televizijske oddaje v prleščini, izdelal se je prleški slovarček Tak čehi pa puce gučimo, vse pa je bilo predstavljeno na zaključni prireditvi Prleški večer.

Projektno delo se je korenito spremenilo s pojavom korona virusa, zaradi katerega so se vrata šole zaprla, pouk pa se je preselil v virtualne učilnice. Kljub vsemu je dijakom in mentorjem uspelo nadaljevati z delom. Posneli so niz radijskih in televizijskih oddaj v prleščini, s katerimi so širši javnosti predstavili znane Prleke in njihovo ustvarjalnost, tipične jedi, obrti in običaje, v prleščini so izražali svoje doživljanje sodobnega sveta, tudi korona razmer. Nastale so pristne in včasih hudomušne oddaje, ki jih je bilo moč slišati na lokalnih radiih in ogledati na televiziji. Prav vse oddaje so dostopne tudi v multimedijskem centru, ki je dosegljiv na spletni strani GFML, ali pa na DVD, ki je priloga slovarčka. Slovarček prleških besed je delo dijakov 1. letnika. Zbrali so prleške besede, ki jih poznajo in uporabljajo, dodali pa so jim slengovske izraze. Dijaki so tudi poskrbeli za ilustracije, ki bogatijo slovarski del. Zgodba se je zaključila s Prleškim večerom, za katerega je bilo načrtovano, da bi se izvedel v živo. Žal je bil zaradi trenutnih zdravstvenih razmer prestavljen v spletno okolje. Vsi, ki jih zanimata prleščina in prleška düša, so prisluhnili prleškim besedam, zgodbam in pesmim. Če ste ga zamudili, ga najdete v GFML multimedijskem centru in na kanalu Youtube.

Karmen Stolnik, vodja projekta, je ob zaključku povedala: »Z izvedenim projektom nam je uspelo doseči tudi naslednje kazalnike operacije: v projekt smo vključili več kot 50 mladih z območja LAS Prlekija; obenem so se v dogajanje vključili tudi drugi dijaki, ki obiskujejo našo šolo. Veseli smo, da smo k sodelovanju pritegnili starejše Prleke, ki so nam povedali kaj o običajih, ki jih mladi že manj poznamo. Tako smo poskrbeli, ka naša deca nedo pozobili rečti dober den pa bog žegne, pa ka bodo rade vole rekli, ka so duma f Prlekiji!«