Izplačila solidarnostnih dodatkov v teh dneh. Rok za oddajo vloge za izplačilo dodatka študentom se izteka.

Med vikendom podpora uporabnikom ne bo delovala, zato naj študentke in študenti vlogo oddajo čim prej. Nakazilo za vse prejemnike solidarnostnega otroškega dodatka, dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino pa bo izplačano v petek.

Prlekija-on.net, četrtek, 28. januar 2021 ob 17:07
Dodatki za otroke in družine bodo izplačane v petek

Dodatki za otroke in družine bodo izplačane v petek

Nakazilo za vse prejemnike solidarnostnega otroškega dodatka, dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino bo izplačano v petek, 29.1.2021. Za tiste, ki so oddali vlogo preko e-uprave, ker niso prejemniki otroškega dodatka in upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, pa 31. 3. 2021.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), ki je začel veljati 31. 12. 2020, prinaša nabor enkratnih solidarnostih dodatkov, ki sodijo v pristojnost ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Vsi izplačani dodatki iz protikoronske zakonodaje se ne bodo upoštevali pri izračunu pravic iz javnih sredstev, pri katerih se praviloma upošteva dohodek iz dohodninske odločbe preteklega koledarskega leta (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice za učence in dijake ter subvencija kosila za učence).

Dodatek se bo izplačeval višješolskim in visokošolskim študentkam in študentom

Na voljo je vloga za izplačilo solidarnostnega dodatka študentom


Izteka se rok za oddajo vloge za izplačilo solidarnostnega dodatka študentom

Študentke in študenti, ki še niso oddali elektronske vloge na eUpravo za izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov, morajo to storiti najkasneje do vključno 31. januarja 2021. Med vikendom podpora uporabnikom ne bo delovala, zato naj študentke in študenti vlogo oddajo čim prej.

Študentski dodatek se bo izplačeval višješolskim in visokošolskim študentkam in študentom, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji na rednem in izrednem študiju, in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (14., 15., 16., 17., in 25. člen).

Upravičenci morajo za pridobitev dodatka oddati vlogo preko elektronskega obrazca na eUpravi.

Študentke in študenti, ki ste vlogo oddali do vključno 25. januarja, boste izplačilo prejeli do 31. januarja 2021. Tisti, ki jo boste oddali od 26. do 31. januarja, pa lahko izplačilo pričakujete v mesecu februarju.

Po 31. januarju 2021 vlog ne bo več mogoče oddati.Več v Slovenija