Nadomestne volitve v Občinski svet Občine Središče ob Dravi bodo 25. aprila

Nadomestne volitve bodo v drugi volilni enoti, saj je prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Središče ob Dravi zaradi smrti.

Prlekija-on.net, nedelja, 7. februar 2021 ob 11:05
Središče ob Dravi

Središče ob Dravi

Občina Središče ob Dravi je 3. februarja 2021 razpisala nadomestne volitve v občinski svet. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je bil določen 5. februar 2021, volitve pa bodo v nedeljo, 25. aprila 2021.

Nadomestne volitve bodo, saj je članu občinskega sveta, Miranu Jurjaševiču, izvoljenemu v Občinski svet Občine Središče ob Dravi, na konstutivni seji dne 5.12.2018 v volilni enoti 2, prenehal mandat člana občinskega sveta zaradi smrti.

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji, je Ministrstvo za notranje zadeve objavilo število volilnih upravičencev v Občini Središče ob Dravi, v drugi volilni enoti. Teh je 349. Volilna enota 2 obsega območje Slovenske c. št. 1, 3, 5, 7 ,9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ,33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, Trg talcev, Ljutomerska ulica, Štrigovska c., Breg, Flegeričeva ul., Trška ulica, Bercetova ulica, Modrinjakova ulica. Volišče ima sedež v Gasilskem domu Središče ob Dravi, Trg talcev 3, 2277 Središče ob Dravi. Voli se en svetnik.

Predčasno glasovanje bo potekalo v sredo 21.4.2021 od 7.00 do 19.00 ure na volišču št. 901: PREDČASNO GLASOVANJE, Volišče - sejna soba Občine Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi.