Dve kriminalistični preiskavi fiktivnih prijav prebivališč na območju PU Maribor

V eno je vpletena ena od uslužbenk ene od upravnih enot na območju PU Maribor, v drugo pa ena od uslužbenk enega od državnih organov, ki deluje na območju Maribora.

Prlekija-on.net, torek, 16. februar 2021 ob 16:201
Podrobnosti je predstavil predstavnik za odnose z javnostmi pri PU Maribor, Miran Šadl

Podrobnosti je predstavil predstavnik za odnose z javnostmi pri PU Maribor, Miran Šadl

Policisti in kriminalisti PU Maribor so obravnavali dve različni kriminalistični preiskavi fiktivnih prijav prebivališč, ki med seboj v ničemer nista povezani. V eno je vpletena ena od uslužbenk ene od upravnih enot na območju PU Maribor, v drugo pa ena od uslužbenk enega od državnih organov, ki deluje na območju Maribora.

V fiktivne prijave prebivališč na območju PU Maribor vpletena uslužbenka državnega organa iz Maribora

Policisti in kriminalisti PU Maribor so obravnavali kaznivo dejanje Zlorabe osebnih podatkov, po 143. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), ki ga je utemeljeno osumljena 41-letna uslužbenka državnega organa iz Maribora, saj je kot uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, nepooblaščeno vstopila v računalniško vodeno zbirko podatkov državnega organa z namenom, da si pridobi podatke za sestavo listin, nujnih za urejanje formalno pravilnega postopka lažne prijave začasnega prebivališča državljanov tretjih držav.

Z dosedanjo preiskavo so prav tako ugotovili, da je 41-letna osumljenka v sostorilstvu s 50-letnim osumljenim zunajzakonskim partnerjem, državljanom Republike Slovenije, izvršila sedem kaznivih dejanj Ponarejanje listin, po 251. členu KZ-1, saj sta v letih 2019 do 2020 v postopkih z uslužbenci upravnih enot večkrat, kot pravo uporabila ponarejeno listino (Izjava lastnika nepremičnin), kot procesno nujno dovolilo za bivanje na naslovu.

Osumljenca sta v nadaljevanju v sostorilstvu izvršila še osem kaznivih dejanj Overitve lažne vsebine, po 253. členu KZ-1, saj sta v letih 2019 do 2020, uslužbence upravnih enot večkrat spravila v zmoto in s tem dosegla, da so ti v javni listini in knjigi potrdili nekaj lažnega, kar naj bi bil dokaz v pravnem prometu s tem, ko sta na upravne enote predložila oziroma posredovala obrazce o prijavi začasnega prebivališča, v katerih je bilo lažno navedeno, da bodo fizične osebe (tujci - državljani tretjih držav) začasno prebivale na naslovih čeprav sta vedela, da osebe nimajo namena začasno prebivati na teh naslovih, in tam tudi niso prebivale. Tako sta dosegla, da so uslužbenci upravnih enot fizičnim osebam izdali potrdila o prijavi začasnega prebivališča, ter jih vpisali v Register stalnega prebivalstva Republike Slovenije.

Pridobila sta si vsaj 50.000 evrov protipravne premoženjske koristi

Po do sedaj zbranih obvestilih so tujci za posamezno fiktivno prijavo prebivališča plačali med 350 in 550 evrov, s čemer sta si v obdobju nekaj več kot enega leta, pridobila vsaj 50.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Natančna višina protipravno pridobljene premoženjske koristi bo znana po zaključeni kriminalistični preiskavi.

Osumljenima je bila 10. 2. 2021, skladno z določili Zakona o kazenskem postopku, odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. Policisti in kriminalisti so v času pridržanja, na podlagi odredb pristojnega Okrožnega sodišča v Mariboru opravili hišne preiskave na različnih naslovih na območju PU Maribor. Osumljena sta bila 12. 2. 2021 ob 8.30, s kazensko ovadbo privedena k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki ju je po zaslišanju izpustil na prostost oz. ni odredil pripora.

Za kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov po drugem v zvezi s sedmim odstavkom 143. člena KZ-1, je predpisana kazen zapora do petih let. Za kaznivo dejanje ponarejanja listin po prvem odstavku 251. člena KZ-1, je predpisana kazen zapora do dveh let. Za kaznivo dejanje overitve lažne vsebine po prvem odstavku 253. člena KZ-1, je predpisana kazen zapora do treh let.

V fiktivni prijavi prebivališč na območju PU Maribor vpletena uslužbenka ene izmed upravnih enot

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so obravnavali kaznivo dejanje jemanja podkupnine po 261. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), ki ga je utemeljeno osumljena uslužbenka ene izmed upravnih enot na območju PU Maribor, saj kot uradna oseba ni opravila dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti in je v nadaljevanju v zvezi s tem, zahtevala in tudi prejela obljubo premoženjske koristi.

Policisti PP Maribor I so 6. 1. 2020 prejeli anonimno pisanje, iz katerega so izhajali očitki neznani osebi, zaposleni na eni izmed upravnih enot na območju PU Maribor, da je fizični osebi oz. tujcu - državljanu tretje države, zavrnila prijavo začasnega prebivališča na naslovu iz območja Celja, hkrati pa bi mu naj ponudila prijavo na naslovu na območju Maribora, za kar bi mu naj postavila ceno 25 evrov.

S kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da je osumljena 6. 1. 2020, na sedežu ene izmed upravnih enot z območja PU Maribor opravljala enostavne upravne naloge. Pri tem je od dveh fizičnih oseb oz. tujcev - državljanov tretjih držav, prejela izpolnjeno izjavo s pooblastilom lastnika stanovanjskega objekta, da lahko na naslovu z območja Celja, opravi prijavo začasnih prebivališč. Z vpogledom v ustrezno, obstoječo računalniško aplikacijo je ugotovila, da je na navedenem naslovu prijavljenih več kot 10 tujcev - državljanov tretjih držav, s čimer je bil podan dvom v verodostojnost podatkov iz prijav. Osumljenka bi nato morala uvesti postopek preverjanja resničnosti prijave začasnega prebivališča, a tega ni storila. Namesto tega je oba tujca - državljana tretjih držav, istega dne za začasno prebivanje prijavila na naslovu svojega stalnega prebivališča na območju Maribora. Z njima je nato za ta čas sklenila ločeni najemni pogodbi, v katerih je bilo določeno tudi plačilo najemnine v višini 20 evrov mesečno, skupno za oba torej 480 evrov letno.

Za kaznivo dejanje jemanja podkupnine po drugem odstavku 261. člena KZ-1, je predpisana kazen zapora od enega do petih let in denarna kazen.Zoper osumljeno je bila na pristojno Okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba.Več v Črna kronika