V teh dneh pričakovana visoka onesnaženost zraka z delci PM10

Kot navaja Arso, najbolj onesnažujejo zrak zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih nepravilno kuri oziroma se za kurjenje uporabljajo premalo suha drva.

Prlekija-on.net, četrtek, 25. februar 2021 ob 20:04
Najbolj onesnažujejo zrak zastarele kurilne naprave na les

Najbolj onesnažujejo zrak zastarele kurilne naprave na les

V teh dneh v večini Slovenije pričakujemo visoko onesnaženost zraka z delci PM10, sporoča Agencija RS za okolje (Arso). Povišana onesnaženost bo nastopila zaradi predvidenega temperaturnega obrata, ki preprečuje mešanje onesnaženosti v višje plasti atmosfere. Najvišje ravni se pričakuje zjutraj in zvečer, še opozarjajo na Arso.

V primeru pričakovane visoke onesnaženosti zraka z delci PM10 priporočajo občanom in pravnim osebam da:

  • ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja,
  • zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva,
  • uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil,
  • ne kurijo na prostem.

Kot navaja Arso, najbolj onesnažujejo zrak zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih nepravilno kuri oziroma se za kurjenje uporabljajo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka.

"Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih izven območij, za katere so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les. Zaradi zaščite prebivalstva je smiselno zgoraj navedena priporočila upoštevati tudi na teh območjih," pojasnjujejo na Arso.

Onesnaženost zraka se preko dneva spreminja, zato se urne ravni delcev lahko pomembno razlikujejo od napovedanega dnevnega povprečja. Predlagajo redno spremljanje urnih ravni delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili.

Napoved onesnaženosti zraka z delci PM10 pripravljajo za območja, za katera je Vlada Republike Slovenije sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka ter za mestni občini Koper in Novo Gorico. Napoved velja za lokacije, ki niso pod neposrednim vplivom lokalnih izpustov (prometne ceste, kurišča, industrija, delavnice ...). Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 µg/m3. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti.

Kakovost zraka lahko spremljamo tudi v samem mestu Ljutomer, kjer grafika na spletni strani Občine Ljutomer prikazuje vsebnost delcev PM10 v realnem času. Po zadnjih podatkih vsebnost delcev v Ljutomeru ni povečana in je pod 40 ug/m3.

PM10 delci
Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10 za petek, 26. februarja, vir: Arso