PGD Ljutomer in PGD Križevci prejemnici plakete, Leonardo Markovič pa zlatega znaka Civilne zaščite

Plaketa Civilne zaščite se podeljuje kot priznanje za posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 1. marec 2021 ob 14:38
Leonardo Markovič je prejel zlati znak

Leonardo Markovič je prejel zlati znak

Vlada Republike Slovenije je leta 1992 določila 1. marec za »dan Civilne zaščite« v Republiki Sloveniji. Z dnevom Civilne zaščite želijo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želijo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Ob tej priložnosti se podeljujejo priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite je na podlagi predlogov različnih reševalnih služb, organov, občin in drugih organizacij predlagala poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije, ob letošnjem 1. marcu - dnevu Civilne zaščite, podelitev 15 priznanj Civilne zaščite za območje Pomurja, od tega: 5 bronastih znakov Civilne zaščite, 4 srebrne znake Civilne zaščite, 2 zlata znaka Civilne zaščite in 4 plakete Civilne zaščite.

Podeljena priznanja so zahvala za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, številna pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

Štirje prejemniki plakete Civilne zaščite

Plaketa Civilne zaščite se podeljuje kot priznanje za posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Priznanje so prejeli Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer, ki letos praznuje za 150-letnico aktivnega delovanja, Prostovoljno gasilsko društvo Beltinci, ki letos praznuje za 140-letnico aktivnega delovanja, Prostovoljno gasilsko društvo Križevci, ki letos praznuje za 130-letnico aktivnega delovanja in Prostovoljno gasilsko društvo Martjanci, ki letos praznuje za 130-letnico aktivnega delovanja.

Dva prejemnika zlatega znaka Civilne zaščite

Zlati znak Civilne zaščite se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Priznanje sta prejela Leonardo Markovič iz Dobrovnika, ki je tudi častni predsednik PGD Ljutomer in Franc Mulec iz Šratovcev.

Leonardo Markovič
Leonardo Markovič

Srebrni znak Civilne zaščite

Srebrni znak civilne zaščite se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.

Priznanje so prejeli Zora Levačić iz Murske Sobote, Ivan Kasnik iz Petišovcev in Prostovoljno gasilsko društvo Stavešinci, ki letos praznuje za 100-letnico aktivnega delovanja.

Bronasti znak Civilne zaščite

Bronasti znak Civilne zaščite se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Priznanje so prejeli Boris Ficko iz Černelavcev, Jožef Šömenek iz Dolencev, Tibor Vegi iz Žitkovcev, Mitja Žnidarič iz Črešnjevcev, Blaž Berden iz Murske Sobote in Rodovski bataljon 72. Brigade SV v Murski Soboti.

"Iskrene čestitke dobitnicam in dobitnikom letošnjih priznanj Civilne zaščite, ki ste s svojim delom pustili neizbrisen pečat slovenskemu sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav tako iskrene čestitke ob letošnjem dnevu Civilne zaščite vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju in širše.

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota v sodelovanju s Štabom Civilne zaščite zaradi ukrepov epidemije COIVID-19 žal ne more organizirati letošnje tradicionalne regijske slovesnosti s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite, zato se vam letos zahvaljujemo na ta način za vso vaše prizadevno in nesebično opravljeno delo, ki zahteva veliko žrtvovanja in časa.

Iskrena hvala vsakemu posebej in vsem skupaj za vašo pomoč, srčnost, požrtvovalnost in predanost, ki ste jo pokazali skozi vaše prizadevno in nesebično delo v preteklem letu, da nam ljudje lahko zaupajo, to pa se je za nas izkazalo kot nepogrešljiv del pri varovanju in ohranjanju stabilnega življenja prebivalk in prebivalcev Pomurja in širše Republike Slovenije," je ob tem sporočil Martin Smodiš, poveljnik Civilne zaščite za Pomurje.Več v Kultura in izobraževanje