V šole se vračajo tudi vsi dijaki

Novi odlok ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih. Določeno pa je obvezno nošenje mask v osnovnih in srednjih šolah, razen za učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku.

Prlekija-on.net, sreda, 3. marec 2021 ob 20:49
V ponedeljek v šole tudi dijaki prvih treh letnikov srednjih šol

V ponedeljek v šole tudi dijaki prvih treh letnikov srednjih šol

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih. S spremembo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je spremenila tudi obveznost glede nošenja zaščitne maske v osnovnih in srednjih šolah.

Naslednji teden se bo pouk v osnovnih šolah za vse razrede nadaljeval tako kot doslej, po modelu B. V ponedeljek se v šole vračajo vsi srednješolci po modelu C. V okviru tega modela bo pouk potekal tako, da bo v učilnicah polovica oddelkov, polovica pa se jih bo šolala na daljavo. Glede na aktualno epidemiološko sliko se bodo dijaki izmenjevali tedensko.

Potrjeni primeri po občinah v zadnjih 7 dneh

COVID-19: Aktualno stanje po občinah in regijah


Z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih je začasno prepovedano zbiranje ljudi v:

  • glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka,
  • višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov),
  • študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk
  • ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka.

Novi odlok ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih.

Obvezno testiranje zaposlenih, razen določenih izjem

Določena je obveznost tedenskega testiranja zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi (testi HAG), opredeljeno pa je tudi, kdaj zaposlenim testiranja ni potrebno opraviti. In sicer: če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali testa HAG; dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca MODERNA najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni; imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev ali imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Določbe o prepovedi zbiranja ne veljajo za zaposlene v zavodih, posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe) in člane organov zavodov.

Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, Vlada Republike Slovenije pa preverja utemeljenost ukrepov iz odloka na podlagi strokovnih mnenj.

Odlok začne veljati 5. marca 2021 in velja do 12. marca 2021, uporabljati se začne 8. marca 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 in 27/21).

Obvezno nošenje mask v osnovnih in srednjih šolah za določene skupine

Vlada sprejela tudi Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. S predlaganimi spremembami se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in spreminja obveznost glede nošenja zaščitne maske v osnovnih in srednjih šolah.

Določeno je obvezno nošenje mask v osnovnih in srednjih šolah, razen za učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku.

Strokovna svetovalna skupina za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje je predlagala, da je uporaba zaščitnih mask za učence od 6. razreda osnovne šole oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje in dijake v vseh razredih srednje šole obvezna. Prav tako je predlagala, da je uporaba zaščitnih mask za učitelje v osnovnih šolah in profesorje v srednjih šolah obvezna.Ostale odločbe odloka ostanejo enake in se ne spreminjajo.

Glede na epidemiološko situacijo se veljavnost odloka podaljšuje do 12. marca 2021.Več v Slovenija