Vlada podaljšala epidemijo še za 30 dni

Razglasitev velja od 18. marca in traja trideset dni.

Prlekija-on.net, sreda, 10. marec 2021 ob 21:41
Razglasitev velja od 18. marca in traja trideset dni.

Razglasitev velja od 18. marca in traja trideset dni.

Vlada je na današnji seji podaljšala epidemijo za 30 dni. Sprejela je tudi spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se dodatno v vseh statističnih regijah v celoti sprošča dejavnost gradbeništva. Vlada je sprejela tudi predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih.

"V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z nadaljevanjem drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Še vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije," sporoča Vlada Republike Slovenije.

Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države. Razglasitev velja od 18. marca in traja trideset dni.

Nuška Čakš Jager, foto: Urad vlade za komuniciranje/zajem zaslona

Hospitaliziranih je manj kot 500 covid bolnikov


Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, velja pa do 19. marca 2021.

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim podaljšuje obdobje veljavnosti trenutnega odloka. Dodatno pa se v vseh statističnih regijah v celoti sprošča dejavnost gradbeništva. Ta izjema se začne uporabljati 15. marca 2021 in se uvršča pod dejavnosti, ki so lahko odprte brez testa za zaposlene.

Vlada je sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih. Pojav novih različic virusa SARS-CoV-2, ki predstavljajo veliko nevarnost za hitrejše širjenje okužbe, zahtevajo dosledno upoštevanje epidemioloških navodil, da osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo ali prihajajo iz ogroženih območij, ostanejo v karanteni na domu na način, da niso v stiku z osebami, ki niso člani njihovega gospodinjstva. Novela Zakona o nalezljivih boleznih tako uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem, ne glede na to, ali je bila oseba v karanteno napotena s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Policije ali na drug način. Novela tudi določa evidence, potrebne za nadzor in določa neizvajanje karantene na domu kot prekršek. S tem, kot pravijo, varujemo zdravje vseh prebivalcev Slovenije in preprečujemo nadaljnje širjenje COVID-19, vključno z novimi različicami virusa SARS-CoV-2. V četrtek bodo členi predloga zakona podrobneje predstavljeni javnosti.Več v Slovenija