Občinski svet Občine Križevci sprejel proračun za leto 2021

V proračunu je za leto 2021 načrtovanih 3.330.718,00 EUR prihodkov in 3.580.336 EUR odhodkov.

Prlekija-on.net, četrtek, 11. marec 2021 ob 08:37
Občinski svet Občine Križevci, foto: Občina Križevci

Občinski svet Občine Križevci, foto: Občina Križevci

Občinski svet Občine Križevci je v torek, 2. marca, na 16. redni seji sprejel proračun Občine Križevci za leto 2021. Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Je najpomembnejši akt, ki ga za posamezno leto sprejme občinski svet, ker je temeljni instrument delovanja občine. Navaja prioritete, cilje in namen posameznih politik - ovrednoteni plan dela občine za posamezno leto. V proračunu je za leto 2021 načrtovanih 3.330.718,00 EUR prihodkov in 3.580.336 EUR odhodkov.

Odlok o proračunu je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 12/2021.

Občina bo v prihodnjih dneh začela s postopki izvedbe javnih naročil za gradnjo cest v Kokoričih, Logarovcih in Križevcih proti osnovni šoli.

Občinski svet je sprejel tudi Letni program športa, seznanil se je z letnim poročilom koncesionarke Olge Lupša, ki izvaja storitev pomoč na domu.

Sprejet je bil tudi novi Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.