Vlada soglaša z imenovanjem Daniela Grabarja za direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota

Grabar ob potrditvi imenovanja pravi, da trenutne epidemične razmere zahtevajo izredno prilagodljivost tako s strategijo izhoda iz izrednih razmer kot strategijo obvladovanja možnih naslednjih epidemioloških valov.

Prlekija-on.net, četrtek, 25. marec 2021 ob 12:37
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji soglašala z imenovanjem Daniela Grabarja za direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota za mandatno dobo štirih let. Svet zavoda je Grabarja imenoval za direktorja 23. februarja.

Grabar ob potrditvi imenovanja pravi, da trenutne epidemične razmere zahtevajo izredno prilagodljivost tako s strategijo izhoda iz izrednih razmer kot strategijo obvladovanja možnih naslednjih epidemioloških valov.

"Sicer bo tudi na podlagi izkušenj iz časa epidemije potreben premik v smeri še odločnejše osredotočenosti na paciente za zagotavljanje potreb, obvladovanje čakalnih dob ter zagotavljanje nepogrešljivih storitev in novosti pri zdravljenju," pojasnjuje Grabar in dodaja, da bodo temelji zagotavljanja finančne vzdržnosti poslovanja bolnišnice še trdneje postavljeni na posamezne funkcionalne enote s pristopom spremljanja finančne učinkovitosti oddelkov ali dejavnosti, s skupnim iskanjem rešitev poslovno manj uspešnih dejavnosti.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Svet Splošne bolnišnice Murska Sobota imenoval novega direktorja


"Med zaposlenimi bomo izgrajevali pripadnost bolnišnici ne le na podlagi dosežkov med epidemijo, ampak tudi z doslednejšim zagotavljanjem profesionalnih odnosov, izboljšanjem komuniciranja in iskanjem rešitev za spodbudno okolje vsem zaposlenim. Prizadevanjem za izboljšanje kakovosti in varnosti bomo dali več sistematičnosti s širšim vključevanjem zaposlenih in poglabljanjem znanj. Krepili bomo znanstveno-raziskovalne in pedagoške dejavnosti v bolnišnici z nadaljnjo usmerjenostjo v zagotavljanje finančnih virov in krepitev strokovne prisotnosti v regiji. Nadgrajevanje informacijske tehnologije bo pospremljeno z novimi poenostavljenimi rešitvami za hitro dostopanje do podatkov, dosledneje bomo opolnomočili srednji vodstveni kader s prevzemanjem odgovornosti za poslovne in strokovne odločitve," prednostne naloge našteva Grabar.

"Pri odločitvah in seznanjanju s spremembami bodo še naprej vključeni sindikati v bolnišnici, več sodelovanja bo tudi s strokovnimi organizacijami, zbornicami in društvi v zdravstvenem sistemu, nadgradili bomo sodelovanje z lokalno skupnostjo", ob potrditvi imenovanja še pravi novi dosedanji strokovni direktor prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean.Več v Gospodarstvo