Vitomarška »Črna gora« bo kmalu zasijala v novi podobi

Ponudnik Cestno podjetje Ptuj, d.d., je v skladu z razpisnimi pogoji ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki znaša 116.543,50 EUR z DDV oz. 95.527,46 EUR brez DDV.

Prlekija-on.net, sreda, 31. marec 2021 ob 12:05
Podpis pogodbe

Podpis pogodbe

Županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah Darja Vudler Berlak in direktor Cestnega podjetja Ptuj Branko Veselič, sta v sredo 31. marca podpisala gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo javne poti JP 561011 (Črna gora).

V okviru izvajanja investicij v modernizacijo občinskih cest v letu 2021, je Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah izvedla javno naročilo gradnje po postopku naročila male vrednosti za rekonstrukcijo javne poti JP 561011 (Črna gora). Investicija zajema rekonstrukcijo cestišča v dolžini 550 m (snemanje uničenega asfalta, izvedba razširitve cestišča na 3,5 metra + bankine, ureditev odvodnjavanja) in ureditev javne razsvetljave (položitev zemeljskega kabla in postavitev kandelabrov z navezavo na obstoječo javno razsvetljavo).

Javno naročilo je bilo dne 2.3.2021 objavljeno na Portalu javnih naročil in na uradni spletni strani občine, rok za oddajo ponudbe je bil 15.3.2021, do 10. ure.

Do roka za oddajo ponudb, to je do 15.3.2021 do 10 ure, je v informacijski sistem eJN prispelo (5) pet ponudb in sicer naslednjih ponudnikov:

Ponudbe Vitomarci

Ponudnik Cestno podjetje Ptuj, d.d., je v skladu z razpisnimi pogoji ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki znaša 116.543,50 EUR z DDV oz. 95.527,46 EUR brez DDV.

Naročnik je pri pregledu in preveritvi ponudbe najcenejšega ponudnika ugotovil, da ponudnik izpolnjuje zakonske pogoje, njegova ponudba pa ustreza potrebam in zahtevam naročnika, zato je naročnik dne 12.3.2021 na Portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila ponudniku Cestno podjetje Ptuj d.d. Rok za izvedbo del je konec junija.Več v Gospodarstvo

Ocenjevanje Vino Slovenija 2024 je Radgonskim goricam podelilo šampiona in deset zlatih medalj

Šampion za Radgonske gorice

sreda, 24. julij 2024 ob 17:11
Kako pravilno prati različne vrste tekstila

Kako pravilno prati različne vrste tekstila

sreda, 24. julij 2024 ob 16:56