Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Lenart

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, znaša 5,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 2,8 milijona evrov.

Prlekija-on.net, nedelja, 25. april 2021 ob 00:24
Lenart, foto: Sandi Kolarič

Lenart, foto: Sandi Kolarič

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Lenart«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, znaša 5,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 2,8 milijona evrov.

Občina Lenart bo v okviru projekta zgradila centralno čistilno napravo kapacitete 4.950 populacijskih enot, vključno z regulacijskim bazenom in s sistemom razbremenjevanja voda. Preuredila bo tudi obstoječo čistilno napravo ob Globovnici - v tem delu načrtujejo izgradnjo črpališča s tlačnim kanalizacijskim vodom Lenart-Radehova.

Na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Lenart, bo z izvedbo investicije, sofinancirane z evropskimi sredstvi, priključena celotna obremenitev aglomeracije. Poleg tega bo zagotovljen sprejem grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav za večino onesnaževalcev izven naselja Lenart.

Glavni cilj investicije je zmanjšati emisije v vodi in s tem izpolnjevati zahteve Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode.Več v Gospodarstvo