Nekaj besed o Mali Nedelji in njenih ljudeh

Cena knjige v prednaročilu je 50,00 €

Turistično društvo Mala Nedelja - Radoslavci, torek, 17. maj 2011 ob 18:532
Nekaj besed o Mali Nedelji in njenih ljudeh

Nekaj besed o Mali Nedelji in njenih ljudeh

Na našem portalu smo že poročali o največjem projektu, katerega izvaja Turistično društvo Mala Nedelja - Radoslavci že nekaj let in bo v letu 2011 zaključen. Predvidoma v jesenskih mesecih bo namreč izšla monografija Male Nedelje in njene okolice. Pod sicer skromnim naslovom Nekaj besed o Mali Nedelji in njenih ljudeh, bo izšla okrog 800 strani obsegajoča knjiga, v kateri bo poleg 500 strani besedila tudi okrog 300 črnobelih in barvnih fotografij ter prepisi številnih originalnih zgodovinskih dokumentov.

Cena knjige v prednaročilu je 50,00 €, možno pa je tudi plačilo v dveh obrokih in sicer prvi obrok ob naročilu, drugi obrok pa do konca meseca junija. Vsi, ki želite imeti svoj izvod knjige, nas lahko kontaktirate na: www.malanedelja.si ali e- naslov: mala.nedelja@gmail.com ali na GSM 031 705 646 (Anton Vrbnjak) in tel. 02 586 10 95 (Mirica Bezjak).

Za vašo lažjo odločitev o naročilu si preberite pregled vsebine knjige.

UVOD
Prazgodovina
Rimska doba
Staroslovenska doba do konca 13. stoletja
Strelski dvorci
Turki v naših krajih
Kruci
Izbrani dogodki iz šolske kronike
Občine in vasi − državno-pravna ureditev v 19. stoletju
Mala Nedelja v letu 1848
Pomembnejši dogodki v Ljutomeru
Prebivalstvo
Krajevna skupnost Mala Nedelja

CERKEV SV. TROJICE
Cerkev Svete Trojice
Župnišče
Pokopališče
Družba za zidanje nove farne cerkve
Slovesnost ob 200-letnici preselitve pokopališča
Obnovitvena dela župnijske cerkve

OSEBNOSTI
Malonedeljčani iz pretekle zgodovine – odlični rojaki
Šolstvo
Učitelji od 1650 do 1983
Zaposleni v šolstvu od 1983 do 2006
Ravnatelji in ravnateljici od 1871 do 2007
Hišniki − šoldinarji
Učitelji, rojeni pri Mali Nedelji

Cerkev
Župniki
Kaplani
Redovnice
Grobarji – pokopiči

Vojna
Žrtve prve svetovne vojne
Žrtve druge svetovne vojne

Krajevna skupnost
Predsedniki KS Radoslavci od ustanovitve 1969 do danes
Posameznice in posamezniki
Anekdote o posameznikih

PREBIVALSTVO
Struktura prebivalstva po vaseh od 1897 do 1946
Gorske skupnosti, gorske pravde in gorske bukve – nagornjaki
Nezakonske matere in njihovi otroci

DRUŠTVENO ŽIVLJENJE
Cerkvene/katoliške združbe
Dekliška Marijina družba DMD
Cerkvene bratovščine
Slomškovo prosvetno društvo
Cerkveni ubožni zavod
Fantovski odsek Orlov
Kolpingova družina
Prosvetna društva
Uvod v kulturno delovanje
Tamburaši
Dramska umetnost
Malonedeljska pihalna godba
Sokolsko društvo
Društvo TVD Partizan
Športno društvo Mala Nedelja
Športno nogometno društvo Mala Nedelja
Rdeči križ
Prostovoljno gasilsko društvo Mala Nedelja
Prostovoljno gasilsko društvo Radoslavci
Prostovoljno gasilsko društvo Precetinci
Lovska družina Mala Nedelja
Društvo kmetic Ljutomer−Razkrižje
Društvo vinogradnikov Mala Nedelja
Turistično društvo Gomila
Turistično društvo Mala Nedelja−Radoslavci

GOSPODARSKI, KMETIJSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ
Uvod: Stanje v Mali Nedelji v 19. in prvi polovici 20. stoletja
Šola
Kulturni dom
Prva kmetijska zadruga
Kmetijska strojna postaja
Posojilnica
Prva pošta
Nastanek in razvoj zemljiškega katastra
Karitativna dejavnost in socialne razmere
Sadjarstvo
Veterina
Elektrika
Prekop struge Turja
Termalna voda v Moravcih
Gepelj
Samohodna parna lokomotiva
Parni stroj
Izgradnja vodovoda

DOMAČE DEJAVNOSTI IN (ROKODELSKE) OBRTI
Uvod
Dela in znanja na kmetijah
Podiranje gozdnih dreves z izkopom
Domače zobozdravstvo – puljenje zob
Domače dejavnosti
Izdelava opeke in žganje
Pridobivanje oglja
Kopanje vodnjakov
Pridelava in predelava lanu
Izdelovanje rožnih vencev
Krašenje cerkve
(Rokodelske) obrti
Izdelovanje lesenih cevi
Lončarstvo
Usnjarstvo
Kovaštvo
Rezbarstvo
Kamnoseštvo
Izdelovanje svedrov
Krajevna čevljarska delavnica
Izdelava in montaža notranje mlinske opreme
Frizerstvo
Prva pekarna
Pekarna Hojs
Izdelovalec nagrobnikov
Strojno ključavničarstvo
Gostilna Tomanič
Inštalacije centralne kurjave in vodovoda

DOGODKI
Cerkvena tombola
Ljudsko zborovanje béseda
Prepiri in pretepi Malonedeljčanov

JAVNE STAVBE, KMEČKI DOMOVI
Gradbeni materiali kmečkih hiš in gospodarskih poslopij
Slamnata streha
Oseški kamen
Lesene stavbe
Sušilnica
Sušilnica za suho sadje v Mali Nedelji

Mlini
Uvod: Mlini na potokih in jarkih v našem kraju v preteklosti
Vrbnjakov (Andrašov) mlin v Bodislavcih
Slekovčev-Žnidaričev  mlin v Precetincih
Slanov (Crcov) - Voršišev mlin v Moravcih
Mlin družine Filipič (Bolkonič) v Radoslavcih
Kosejev mlin v Radoslavcih
Budjov (Lašparov) mlin v Radoslavcih
 Magdičev (Kolarov)-Ciglaričev mlin v Godemarcih
Malekov mlin v Drakovcih
Murkovičev (Kramarov) mlin v Drakovcih
Ritonjov mlin v Godemarcih
Ritonjov-Kukovčev mlin v Sitarovcih
Špindlerjev (Tomašov)-Vrbnjakov (Andrašov) mlin v Kuršincih
Zmazkov mlin v Godemarcih
Zorkov vetrni mlin v Moravcih
Grajski-Topolnikov mlin v Precetincih
Stajnkov mlin v Gajševcih

Kapele
Sitarovsko-precetinska kapela v Precetincih
Bučkovska kapela – kužno znamenje v Bučkovcih
Drakovska vaška kapela v Drakovcih
Godemarska kapela v Godemarcih
Hojnikova (Grazlnova) kapela v Moravcih
Drakovska (Klobučarova) kapela v Drakovcih
Koroščeva kapela v Godemarcih
Lipševa kapela na pokopališču
Bohančeva (Lovrenčova) kapela v Bučkovcih
Radoslavska (Majikovska) kapela v Radoslavcih
Drakovska Miklova-Repova kapela v Drakovcih
Moravska-Zorečeva kapela v Moravcih
Sobočanova kapela v Bučkovcih

Križi
Ritonjov križ v Bodislavcih
Bohančev križ v Godemarcih
Belakov-Ciglaričev križ v Godemarcih
Moravski (Crcov) križ v Moravcih
Gašparičev križ v Drakovcih
Bodislavski vaški Hermanov križ v Bodislavcih
Hrašavčev križ v Bučkovcih
Klemenčičev križ v Godemarcih
Korošakov-Kolaričev križ v Precetincih
Kovačičev-Perkov križ v Drakovcih
Potočnikov-vaški križ v Kuršincih
Križ na pokopališču pri Mali Nedelji
Lepošov-Ritonjov križ v Godemarcih
Lukačičev-Slekovčev križ v Bučkovcih
Vrbnjakov-Horvatov (Kukečov, Markov) križ v Moravcih
Mežnaričev-Vrečev (Klajžarov) križ v Bučkovcih
Misijonski križ pri cerkvi pri Mali Nedelji
Magdičev (Pevčov)-Novakov križ v Drakovcih
Kovačičev-Vaupotičev (Plavčov) križ v Radoslavcih
Potočnikov-Kolaričev križ v Bučkovcih
Precetinski vaški križ v Precetincih
Radoslavski vaški križ v Radoslavcih
Sitarovski vaški križ v Sitarovcih
Slanov (Bukevski)-Šalamunov križ v Radoslavcih
Špindlerjev-Vrbnjakov (Sobotarov) križ v Moravcih
Vrbnjakov (Kukečov)-Vnukov križ v Moravcih

Znamenja
Kip Lurške Marije na hiši družine Rudolf (Vrlek) v Kuršincih
Kraljica miru na hiši družine Kralj v Moravcih
Kužno znamenje v Godemarcih
Spominska obeležja

JEZIK, NAREČJE
Jezik
Ptičje petje, primerljivo človeški govorici
Uganke
Narečje
Besede prleškega narečja − malonedeljskega govora
Hišna imena

LJUDSKO ZDRAVILSTVO
Zeliščarstvo  kot zdravilna pomoč v raznih bolezenskih težavah
Zdravljenje z zelišči
Recept za zdravljenje domačih živali
Recept za zdravljenje ljudi
Recept za milo

PRAZNIČNO LETO
Letne šege
Pomlad in poletje
Klenkanje
Zima
Delovne šege

OSTALO
Vodni viri
Klopotec
Razsvetljava

RAZLIČNI ZGODOVINSKI PREPISI ORIGINALOV
Listina o osvoboditvi tlake
Hišna dogodivščina Slekovčeve družine
Spomini na vojno
Izpis iz župnijske kronike
Rokopis oklicev  Antona Krempla
Alegorična igra s petjem
Ljubezensko pismo Martinu Ritonji
Nagovor ob smrti, grobu
Gospodinjska knjiga Jere Fifnja iz Kuršincev

ZGODBA HIŠE BRUMEN
Popis premoženja Marije Brumen leta 1781
Gradnja hiše leta 1909
Gospodarstvo
Knjiga pridelkov za leto 1912
Izdatki in prihodki od 1904 do 1912
Blagajniška knjiga leta 1912
Inventar leta 1912
Zavarovanje stavb leta 1902, 1911, 1914


Več v Kultura in izobraževanje