Evropska sredstva za kolesarsko stezo od Lendave do Črenšovcev

Za 1,26 milijona evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajale Občina Velika Polana, Občina Lendava in Občina Črenšovci v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 607 tisoč evrov.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 3. maj 2021 ob 16:21
Izvedla se bo kolesarska steza Lendava-Velika Polana-Črenšovci

Izvedla se bo kolesarska steza Lendava-Velika Polana-Črenšovci

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Kolesarska steza Lendava-Velika Polana-Črenšovci«. Za 1,26 milijona evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajale Občina Velika Polana, Občina Lendava in Občina Črenšovci v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 607 tisoč evrov.

V okviru projekta bo vzpostavljena kolesarska povezava med občinami Lendava, Velika Polana in Črenšovci.

Trasa, ki je predmet naložbe, je dolga približno 6,7 kilometra. V Veliki Polani bodo uredili javno kolesarsko stezo za kolesarje v širini dveh metrov od križišča cest Hotiza-Velika Polana-Žižki in naprej po občinski cesti. V občini Lendava bodo uredili kolesarsko stezo na odseku od Dolge vasi do Trimlinov. Predvidena je dvosmerna asfaltna steza, ločena s talno signalizacijo, ki poteka izven obstoječih cest. Poleg tega je predvideno še podaljšanje obstoječega pločnika v Dolgi vasi za 135 metrov, s čimer bodo vzpostavili navezavo načrtovane kolesarske steze na obstoječo prometno infrastrukturo. Občina Črenšovci bo v sklopu projekta uredila kolesarsko stezo, ki poteka od zadnje hiše naselja Žižki do poljske poti na meji z občino Velika Polana.

Gre za pomemben regijski projekt. Naložba bo povečala število dnevnih kolesarjev in njihovo varnost.