Vaše stare predmete lahko vključite v popis premične kulturne dediščine Prlekije

Vabljeni k popisu premične kulturne dediščine LAS Prlekija in pripravi razstave o zadružništvu na Slovenskem!

Prlekija-on.net, četrtek, 6. maj 2021 ob 09:40
Živa dediščina Prlekije

Živa dediščina Prlekije

Ste ljubiteljski zbiratelj starin ali pa imate doma star predmet (na primer: staro kmečko orodje, voz, stara kmečka oblačila ali nošo, star denar, staro napravo za predelavo pridelkov), na katerem se nabira prah, a vam ga je škoda zavreči zaradi njegove zgodovinske vrednosti?

Sedaj ga lahko vključite v popis premične kulturne dediščine Prlekije, postane pa lahko tudi del stalne razstave o zadružništvu na Slovenskem!

V Lokalni akcijski skupini (LAS) Prlekija skupaj s partnerjem SKZ Ljutomer Križevci izvajajo v okviru projekta sodelovanja LAS z naslovom »Živa dediščina« popis premične kulturne dediščine na območju osmih občin LAS Prlekija (Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej). S projektom želijo prispevati k ohranjanju in aktualizaciji kulturne dediščine, popisati pa želijo predvsem naslednje predmete:

  • orodje (za delo z lesom, kovino, za obdelavo zemlje, za spravilo pridelkov ipd.);
  • stavbna oprema (freske, portali, leseni stropi ipd.);
  • bivalna oprema (staro pohištvo, posoda ipd.);
  • oblačila in osebni predmeti (noše, stari predmeti za osebno rabo ipd.);
  • prometna in transportna sredstva (vozovi, kočije ipd.);
  • predmeti uporabne umetnosti (umetne obrti ipd.);
  • grbi, zastave, nagrade in priznanja;
  • sredstva za trgovino in bančništvo (star denar, blagajne, oprema trgovin ipd.);
  • stroji in naprave (stari traktorji, pogonski motorji in naprave za predelavo pridelkov ipd.)
  • drugi predmeti zgodovinskega pomena

Predmeti, ki bodo popisani, bodo lahko vključeni v mobilno razstavo o zadružništvu na Slovenskem, ki bo sprva potovala po območju LAS Prlekija, nato pa tudi po ostalih partnerskih LAS v projektu. Podlaga za razstavo bo sicer gradivo, zbrano in izpostavljeno v monografiji o zadružništvu na Slovenskem, ki bo predstavljena na znanstvenem simpoziju ob 150-obletnici zadružništva prihodnje leto.

V razstavi bodo izpostavili štiri zgodovinska obdobja, v katerih se je zadružništvo ohranjalo in razvijalo ali prilagajalo: obdobje države Avstro-ogrske (v katerem je bila v Ljutomeru ustanovljena sploh prva zadruga v Sloveniji), obdobje države-kraljevine Srbov Hrvatov in Slovencev, obdobje zadružništva v SFR Jugoslaviji in aktualno obdobje samostojne države Slovenije. Poleg zgodovinskih uvidov bodo poglobili tudi sektorski pogled na zadružništvo in posebej obravnavali zadružne hranilnice, vinarske zadruge, kmetijske, celo konjeniške in stanovanjske. Živo dediščino in etnološke zbirke bodo popisali in predstavili interaktivno s pomočjo novodobnih tehnologij (IKT opreme). S pomočjo digitalnega shranjevanja podatkov in digitalnih komunikacijskih orodij bodo predstavitev zbirk naredili privlačno in zanimivo za obiskovalce.

V kolikor imate doma katerega izmed predmetov s seznama in ga želite vključiti v register premične kulturne dediščine Prlekije oz. želite, da bi postal del razstave prosijo, da: predmet vpišete v za to posebej pripravljen obrazec, ki se nahaja na tej povezavi ali jim to sporočite preko e-pošte na naslov info@las-prlekija.com ali pokličete na tel. številko 02 585 13 40 ali 041 253 001 (Maja), kjer so vam na voljo za dodatne informacije.

Veseli bodo, če boste to vabilo delili / razširili tudi preko vaših znancev, ki jih to utegne zanimati.

Operacija poteka v okviru programa CLLD s podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in RS v okviru programa PRP.