Evropska sredstva za boljšo oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž bodo s projektom izboljšale javno storitev oskrbe s pitno vodo za uporabnike, priključene na vodovodni sistem Ormož, in zmanjšale vodne izgube na vodovodnem sistemu.

Prlekija-on.net, petek, 7. maj 2021 ob 11:46
Za projekt v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval dobre štiri milijone evrov.

Za projekt v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval dobre štiri milijone evrov.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. sklop - Ormoško področje«. Za 8,4 milijona evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajale Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval dobre štiri milijone evrov.

Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž bodo s projektom izboljšale javno storitev oskrbe s pitno vodo za uporabnike, priključene na vodovodni sistem Ormož, in zmanjšale vodne izgube na vodovodnem sistemu. V okviru naložbe bo hidravlično izboljšanih 25 kilometrov cevovodov, zgrajen bo nov vodohran, šest vodohranov in prečrpališč pa bo rekonstruiranih.

Boljše oskrbe s pitno vodo bo deležnih 11.869 prebivalcev v občini Ormož, 1.871 prebivalcev v občini Središče ob Dravi in 1.864 prebivalcev v občini Sveti Tomaž. Dodatno bo na javno vodovodno omrežje priključenih 14 prebivalcev, ki se oskrbujejo iz lastnih vodnjakov.