Evropska sredstva za širitev Poslovne cone Ljutomer

Za milijon evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Ljutomer v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 355.000 evrov.

Prlekija-on.net, sreda, 19. maj 2021 ob 19:21
Ljutomer

Ljutomer

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Širitev Poslovne cone Ljutomer«. Za milijon evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Ljutomer v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 355.000 evrov.

V okviru projekta bo Občina Ljutomer v poslovni coni zgradila cestno omrežje z enostranskim hodnikom za pešce, vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo ter javno razsvetljavo. S tem se bo povečala ponudba ustreznih, prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti.

Občina bo z naložbo povečala dodano vrednost malih in srednje velikih podjetij ter dosegla občinske cilje, med njimi gospodarsko rast in spodbujanje nastajanja novih delovnih mest.