Posvet Heroji furajo v pižamah v Ljutomeru

Bodite nam vzgled in nikoli ne vozite pod vplivom alkohola – pozivajo mladi in resnično imajo prav.

Prlekija-on.net, četrtek, 20. maj 2021 ob 10:44
Posvet Heroji furajo v pižamah v Ljutomeru

Posvet Heroji furajo v pižamah v Ljutomeru

Iniciativa za manj voženj pod vplivom alkohola Heroji furajo v pižamah Zavoda VOZIM in partnerjev Toyote Slovenija, Zavarovalnice Generali in agencije Luna TBWA je v preteklih dneh izvedla dva posveta v Ljutomeru in Murski Soboti, ki spadata v regijo, kjer je med vsemi prometnimi nesrečami zelo velik odstotek prometnih nesreč, ki jih povzročijo alkoholizirani povzročitelji.

Posveta, ki sta se odvila 10. maja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer in 18. maja na Gimnaziji Murska Sobota, sta tokrat potekala v hibridni obliki - deloma z dijaki v živo na šoli, deloma prek spletnega orodja Zoom, kjer so sodelovali strokovnjaki in lokalni odločevalci.

Na prvem posvetu v ponedeljek, 10. 5. 2021 v Ljutomeru je po uvodnem nagovoru moderatorja 27 gimnazijcev prisluhnilo okrogli mizi, kjer so se seznanili s problematiko pitja alkohola in vožnjo pod vplivom alkohola ter posledicami, ki jih lahko pusti takšno vedenje na posamezniku in v družbi.

Na delavnicah pripravili predloge izboljšav na področju preventive pri pitju alkohola in preprečevanju voženj pod vplivom alkohola

Svoja strokovna stališča so podali dr. Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dr. Mateja Markl iz Javne agencije RS za varnost prometa, Tomaž Trajbarič iz Policijske uprave Murska Sobota in Dejvid Rakar iz Prostovoljne gasilske enote Murska Sobota. Nato so se seznanili z izsledki raziskave fokusne skupine iz področja dostopnosti alkohola med mladimi, pitja alkohola ter vožnje pod vplivom alkohola v lokalnem okolju, ki so jo opravili in predstavili predstavniki Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota. Nato je svojo osebno zgodbo predstavila Barbara Slaček, poškodovanka v prometni nesreči, ambasadorka Zavoda VOZIM, ki je mlade opozorila na nevarnosti in posledice nespametnih odločitev glede vožnje pod vplivom alkohola. Po slišanem so mladi pričeli z delavnicami, kjer so pripravili predloge izboljšav na področju preventive pri pitju alkohola in preprečevanju voženj pod vplivom alkohola ter predloge predstavili prisotnim lokalnim odločevalcem in strokovnjakom. Prej omenjenim poslušalcem so se preko zooma priključili še z Ministrstva za zdravje in Inštituta za zdravje in okolje. Ti so mlade pohvalili za izredno široko in zrelo razmišljanje. Mladi v Ljutomeru so si bili enotni, da je najpomembnejše, da se poostri zakonodaja, omogoči več poučevanja in tovrstnih delavnic, ki so jim bili priča danes, hkrati pa se obrnili na svoje starše in starejše: »Oni so naš vzor. Njihov odnos do alkohola je tudi odnos nas mladih. Enako je pri vožnji pod vplivom alkohola,« so si bili enotni predstavniki skupin, ki so predstavljali predloge izboljšav.

Prav tak posvet se je odvil tudi na Gimnaziji Murska Sobota v torek, 18.5.2021, ki se ga je udeležilo 24 dijakov 3. letnika. Že v uvodnem delu jih je nagovoril župan Mesne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek, ki se jim je v sklepnem delu tudi pridružil, jih osebno nagovoril in podelil svojo izkušnjo z varno vožnjo in odgovornim vedenjem pri pitju alkohola najprej v vlogi policista, sedaj pa v vlogi župana. Mladi so bili po predstavitvah deležni tudi pohval tudi s strani Jasmine Črnko Papić, regionalne koordinatorke projekta SOPA Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Murska Sobota, ki je bila mnenja, da »razmišljajo zelo široko in podajajo zelo uporabne predloge, ki jim je vredno prisluhniti in jih upoštevati pri izvajanju nadaljnjih aktivnosti preprečevanja tveganega pitja ter voženj pod vplivom alkohola.« Sklepnega dela posveta pa se je udeležil tudi župan Občine Dobrovnik, Marjan Kardinar.

Mladi so se strinjali, da bi bilo dobro imeti več poučevanja in delavnic na to temo

Podobno kot v Ljutomeru razmišljajo in predlagajo tudi mladi v Murski Soboti, ki so se večinoma strinjali, da bi bilo dobro imeti več poučevanja in delavnic oziroma predavanj v šolah in mladinskih centrih, tudi debat, na temo tvegane in škodljive rabe alkohola ter vožnje pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih substanc. Po njihovo bi morali imeti višje denarne kazni za vožnjo pod vplivom alkohola, občine pa bi lahko poskrbele za organiziran javni prevoz oziroma več možnosti zanj v lokalnem okolju, predvsem v nočnem času, da se z zabav lahko varno vrnejo domov. To je še posebej problematično v regiji, kjer je takšnih možnosti manj, razdalje do središč pa precej velike.

Mladi prav tako menijo, da bi bile lahko cene alkoholnih pijač višje, nadzor pri prodaji pa večji. Kot del preventive prepoznavajo kot koristnega odkrit pogovor s starši, bilo pa bi zaželeno, da bi starši bili zgled svojim otrokom pri pitju alkohola. Prav tako pogovor o posledicah pitja alkohola ne bi smel biti tabu.

Strinjali so se, da je zelo dobrodošlo, da jih, če tako nanese, pridejo starši iskat na zabavo. Zase pravijo, da lahko veliko naredijo s tem, da se zavedajo posledic in problema prekomernega pitja alkohola in vožnje pod vplivom alkohola ter to delijo s sovrstniki, ko pa se znajdejo v situaciji, ko želi vrstnik/ca vinjen/a za volan, pa mu/ji neodgovorno vedenje poskušajo preprečiti in predlagati alternative.

Če povzamemo besede mladih: »Avto voziti pod vplivom je kot vlakec smrti,« in »Starši, starejši, nenazadnje tudi vlada - naj nam bodo vzgled!«, saj se zavedajo, da »Več ljudi kot sodeluje, boljše rezultate in spremembe dobimo

Na podlagi predlogov mladih bosta izdelana dva akcijska načrta, za vsako od občin posebej, ki bosta predstavljena predstavnikom obeh večjih občin kot okoliških manjših, katerih mladi gravitirajo tako v Ljutomer kot Mursko Soboto. Ključno je, da se lokalni odločevalci zavežejo, da ju bodo implementirali in tako vplivali na povečanje prometne varnosti in zmanjšanje voženj pod vplivom alkohola v regiji.

V sredo pa so predstavniki Zavoda VOZIM in Nogometne šole Mura zaključili tudi gverilsko herojsko akcijo z obiskom lokalnih gostiln in opozarjanjem na manj voženj pod vplivom alkohola.

Hkrati pa predstavniki Zavoda VOZIM in NIJZ vabijo na regionalni posvet strokovne javnosti z lokalnimi odločevalci o učinkoviti preventivi predvsem na področju problema alkohola in konoplje »Zdrava = prava odločitev«, ki se bo odvil v četrtek, 3. 6. 2021 med 13. in 14 uro na spletnem orodju Zoom. Vse podrobnosti o spletnem dogodku bodo objavljene na spletnem mestu www.vozim.si in različnih kanalih v naslednjih dneh.