Občina Ljutomer razvila in oblikovala nov turistični produkt »S Tinkom po Ljutomeru«

Ciljne skupine produkta so predšolski otroci, šolarji do približno desetega leta starosti in družine z otroki.

Prlekija-on.net, petek, 28. maj 2021 ob 16:53
S Tinkom po Ljutomeru

S Tinkom po Ljutomeru

Občina Ljutomer je s sodelovanjem v projektu »City Cooperation II - Interreg SI-AT« v okviru dejavnosti znamčenja mesta razvila in oblikovala nov turistični produkt z naslovom: »S Tinkom po Ljutomeru«. Njegova vrednost znaša 27.655,40 evra, od tega si je Občina Ljutomer v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG Slovenija-Avstrija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v sklopu cilja »evropskega teritorialnega sodelovanja«, pridobila sofinancerski delež v višini 85 odstotkov.

Projekt »City Cooperation II« povezuje 24 mest na območju treh držav: Avstrije, Slovenije in Madžarske. Iz Slovenije so kot projektni partnerji sodelovali ZRS Bistra Ptuj, Razvojni center Murska Sobota in PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, ki je odgovorna za razvoj aktivnosti v Gornji Radgoni, Radencih in Ljutomeru. Cilj projekta je bil dvig čezmejnega sodelovanja med občinami - krepitev mest, kar želijo doseči z ustreznim profiliranjem in posledično večjo medgeneracijsko prepoznavnostjo.

S Tinkom po mestu Ljutomer

Otroke bo v mesto Ljutomer privabljal Tinko


Ciljne skupine so predšolski otroci, mlajši šolarji in družine z otroki

V sklopu projekta je izpod peresa Saša Pergarja s sodelovanjem ilustratorke Nine Kovačič nastala knjižica z zgodbo »S Tinkom po Ljutomeru«, ki je bila izdana v nakladi 5.000 izvodov, od tega jih je 3.000 v slovenščini, 1.000 v angleščini in 1.000 v nemščini. Ciljne skupine produkta so predšolski otroci, šolarji do približno desetega leta starosti in družine z otroki. Med razvojem so sledili cilju, da mlajšim občanom in obiskovalcem na prilagojen in zanimiv način približajo vsebine, povezane s kulturno in naravno dediščino mesta, predstavijo njegove znamenitosti in zagotovijo vsaj uro dolg sprehod po svežem zraku, na katerem lahko spoznavajo zanimive in morda še neodkrite kotičke mesta Ljutomer.

Pot, ki je skupaj dolga okoli 3 kilometre, ima šest programskih točk. Izhodišče je na Glavnem trgu v središču mesta, nato pa se obiskovalci čez Miklošičev in Stari trg odpravijo proti Parku Generala Maistra, iz katerega pot nadaljujejo skozi Park 1. slovenskega tabora do mestnega hipodroma. Osnovna pot je razširjena tudi s tremi dodatnimi točkami. To so: čebelnjak pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Lončarstvo Žuman in Babji ložič.

Na programskih točkah so postavljeni didaktični predmeti, za katere je idejno zasnovo in projektno dokumentacijo za opremo pripravila Eva Prelog. Obiskovalci na vseh točkah v svojo knjižico odtisnejo žige, z oddajo kupona pa si lahko prislužijo tudi Tinkov spominek.

Prvi otroci že spoznali pot

Otroci iz osnovnih šol Janka Ribiča Cezanjevci, Ivana Cankarja Ljutomer, Mala Nedelja in Stročja vas ter podružnične Osnovne šole Cvetka Golarja so v petek, 28. maja, skupaj z županjo Občine Ljutomer, mag. Olgo Karba ter avtorjem zgodbe o Tinku Sašem Pergarjem na sprehodu po mesto na zanimiv način spoznavali in odkrivali znamenitosti Ljutomera. Spremljal jih je tudi kasač Tinko, ki se je po dolgem času zelo razveselil novih prijateljev ... več podrobnosti pa se skriva v novi knjižici.

Knjižica z zgodbo, zemljevidom zaokrožene poti po mestu in prostorom za odtise štampiljk bo dosegljiva v prostorih TIC-a v Ljutomeru in na Jeruzalemu ter turističnih ponudnikih.